Skola

Med utställningar, byggnader, miljöer och upplevelser förmedlar vi på ett fantasifullt och pedagogiskt sätt Medelpads och Mellannorrlands historia.

Att lära sig historia är att lära sig om människor. Hur har vi tyckt, tänkt och agerat i olika tider och samhällen? Hur har vi påverkat vår omgivning och hur har omvärlden påverkat oss?

Skolprogram

Alla våra skolprogram är kostnadsfria och utgår från det som är angeläget att lära sig i skolan idag.

Programmen handlar om idéer, normer och känslor, om utsatthet, ifrågasättande och ödmjukhet. Det handlar om oss människor, både förr och nu.

Högom

En vandring i folkvandringstid (400–600 e. Kr). Om hur spåren som lämnats kvar i naturen låter oss upptäcka ett norrländskt småkungarike. Vi lär oss om dåtidens klimat, människors liv och tro. Vilka är de som ligger begravda i kullarna och vad kan arkeologin berätta för oss om deras liv.

Rekommenderad årskurs

Grundskola, gymnasiet, Komvux, SFI och universitet

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

90 minuter

Period att boka

Till 30 oktober 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla

Mötesplats

Runstenen vid gravkullarna i Högom

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

Nolby högar

Vad hände 25 maj 1721? Varför brann vårdkasen på Nolbykullen? Vem var Lovisa von Burghausen och vem var Bogg-Hans?

En historievandring bland gravhögar (varav en är Norrlands största gravhög), en tidig medeltida kapellruin som innehållit flera barngravar, berättelser om 1600-talets missväxtår, svält, krig och häxprocesser, till ett prästgårdstun med minnen från det stora nordiska kriget.

Rekommenderad årskurs

Grundskola, gymnasiet, Komvux, SFI och universitet

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

90 minuter

Period att boka

Till 30 oktober 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla

Mötesplats

Parkeringen vid Nolby högar

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

Norra Berget

Promenadutställning om djur och odjur i folktron. Rovdjur och skadedjur, som vargar, ormar och råttor, har alltid skrämt och fascinerat oss människor. Våra sagor, sägner och folktro är fulla av berättelser om våra vilda ”vänner”. Följ med på en spännande (och lite otäck) vandring bland varbjörnar, tuppar, ormkungar och ugglor.

Rekommenderad årskurs

Förskoleklass – gymnasiet, Komvux, SFI.

Tidsåtgång

45 minuter.

Period

18 oktober – 28 november 2021 (dygnet runt).

Bokning

Ingen bokning behövs. Ni genomför promenaden på egen hand med karta (digital eller på papper).

Tillgänglighet

Korta trappor och bänkar att kliva på.

Startplats

Stallet, Norra Berget.

Att fira högtider är något som människor gör över hela världen. Att samlas och tillsammans äta, sjunga och dansa har varit viktigt under väldigt lång tid i människans historia. Vilka traditioner vi firar beror på vad vi tror, tänker och känner i den tid vi lever.

Julfirande är just en sådan högtid. När började egentligen julfirandet i Sverige och varför? Genom att titta tillbaka i historien nystar vi upp ledtrådarna till varför julfirandet är en populär tradition i Sverige idag.

Vi samlas framför öppna spisen i den julfina Röklandsgården på Norra Berget.

Rekommenderad årskurs

Årskurs 5 – gymnasiet, Komvux och SFI. Kan bokas på lätt svenska. Anpassas efter ålder, behov och särskilda önskemål.

Tidsåtgång

45 – 60 minuter.

Veckor att boka 2021

Vecka 47 – 50 .

Max antal

20 elever.

Mötesplats

Röklandsgården, Norra Berget.

Bokning

info.norra@sundsvall.se.

Det finns många sätt att använda och berätta historia. När friluftsmuseer som Skansen och Norra Berget grundades för mer än 100 år sedan hade vi idéer om att historia kunde användas för att föra samman folket i Sverige. Men vilkas historia var det vi visade?

Idag finns friluftsmuseerna fortfarande kvar, men hur har idéerna förändrats?

Rekommenderad årskurs

Årskurs 7 – gymnasiet och Komvux.

Max antal

35 elever.

Tidsåtgång

Föreläsning 45 minuter. Vandring 60 minuter.

Period att boka

April – maj 2022.

Mötesplats

Norra Berget

Bokning

info.norra@sundsvall.se

Kopplingar till läroplanen: Årskurs 7 – 9

Innehållet är knytet till bland annat följande kunskapsmål hos eleverna:

 • Hur historia används och historiska begrepp.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Kopplingar till läroplanen: Gymnasiet

Innehållet är knytet till bland annat följande kunskapsmål hos eleverna:

 • Har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.
 • Har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.
 • Har kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.

Från slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet var Medelpads skogar en vanlig arbetsplats för både män och kvinnor, flickor och pojkar. Träd skulle fällas och levereras till kustens alla sågverk, för att där sågas till brädor och plank och sedan levereras ut i världen.

Rekommenderad årskurs

Årskurs 1 – 9.

Max antal

20 elever.

Tidsåtgång

75 minuter.

Period att boka

Februari – mars 2022.

Mötesplats

Timmerkojan, Norra Berget

Bokning

info.norra@sundsvall.se

För årskurs: Förskoleklass – årskurs 3

Tillsammans med kockan Karin, reser vi tillbaka i tiden till början av 1900-talet och upplever hur det var att leva och arbeta i skogen på den tiden.

Vi funderar tillsammans på barnarbete, och tänker oss in i att det förr i tiden var vanligt och lagligt att barn arbetade nästan lika mycket som vuxna. Hur kändes det att arbeta i skogen, vad åt de och hur klädde de sig?

Vi provar på några av de arbetsuppgifter som både små och stora skogsarbetare hade.

Kopplingar till läroplanen: Årskurs 1 – 3

Innehållet är knytet till bland annat följande kunskapsmål hos eleverna:

 • Att leva tillsammans.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 • Att leva i närområdet.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

 • Att leva i världen.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnens rättigheter i enlighet med konventionen om barnens rättigheter (barnkonventionen)

För årskurs: 4 – gymnasiet, Komvux, SFI

Hur var det att bli vuxen och börja arbeta i det nya industrisamhället?

Att ta arbete som kocka eller skogshuggare när man var 14 år var hårt, smutsigt och dåligt betalt, men nödvändigt för många. Möjligheterna såg också olika ut beroende på om du var kvinna eller man, flicka eller pojke.

Tillsammans försöker vi leva oss in i skogslivet genom att prova på bostaden, maten och arbetet.

Kopplingar till läroplanen: Årskurs 4 – 6

Innehållet är knytet till bland annat följande kunskapsmål hos eleverna:

 • Ökat utbyte och jordbrukets omvandling cirka 1700-1850.

Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor. Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor.

 • Hur historia används och historiska begrepp.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Kopplingar till läroplanen: Årskurs 7 – 9

Innehållet är knytet till bland annat följande kunskapsmål hos eleverna:

 • Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900-tal.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor. Samt vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan efter att påverka sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar osv.

 • Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 – nutid.

Framväxten av det svenska välfärdssamhället. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet. Samt hur historiska källor och berättelser om en familj eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

 • Hur historia används och historiska begrepp.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser

Selånger kyrkoruin

Vad berättar området vid Selånger kyrkoruin om medeltiden och om den svenska stormaktstidens uppgång och fall?

Hur såg livet ut under 1600-talet och 1700-talet? Vad hände 25 maj 1721? Finns här begravda karoliner? Fanns det kvinnor i Sverige som tog värvning som soldater? Svaren får ni på den här spännande vandringen.

Rekommenderad årskurs

Grundskola, gymnasiet, Komvux, SFI och universitet

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

90 minuter

Period att boka

Till 30 oktober 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla

Mötesplats

Selångers Pilgrimscentrum

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

Stora torget

Varför brann vårdkasarna efter kusten 25 maj 1971? Hade en rysk flotta synts till i Sundsvall? Vad gjorde alla båtsmän här i staden? Hur levde krigströtta borgare, präster, fattigfolk, hemlösa krigsskadade knektar, knektänkor och ogifta mödrar sina liv i början av 1700-talet? Vad hittades begravt under stadshusets innegård?

Få svaren på vandringen om 1700-talet i Sundsvall, allt från ofredens år till frihetstiden.

Rekommenderad årskurs

Grundskola, SFI och universitet, anpassningsbar för gymnasiet och Komvux

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

90 minuter

Period att boka

Till 30 oktober 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla

Mötesplats

Stora torget

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

Sundsvalls museum

Med utgångspunkt från Henrik Cornells barndomsberättelser får vi möta hans vänner under slutet av 1800-talet.

Följ med läroverksgossen Henrik som gärna leker mycket med arbetargossen Hjalle. Vi går med på deras äventyr, leker deras lekar och lär oss om barnens liv i Stenstan.

Rekommenderad årskurs

Förskoleklass, grundskola och SFI

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

60 minuter

Period att boka

Till 30 oktober 2022

Tillgänglighet

Tillgängligt för alla

Mötesplats

Kulturmagasinets reception

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

För Grundskolan

Från 1860 och fram till 1950 ser fotograferande kvinnor en möjlighet att bli självförsörjande egenföretagare. Möt lindanserskan som blir fotograf, fotografer som blir caféägare och sömmerskor, samt de som emigrerar eller slutar på fattighuset. Allkonstnärer, modiga kvinnor som fångade ljuset.

Kvinnorna kämpade för sina rättigheter och yrkesmöjligheter, vad kämpar du för?

I visningen och tillhörande skapande verkstad reflekterar vi över drömmar och möjligheter i samhället och livet.

För Gymnasiet, SFI, Komvux och universitet

Fotograferande kvinnor ser en möjlighet att bli självförsörjande egenföretagare. Möt lindanserskan som blir fotograf, fotografer som blir caféägare och sömmerskor, samt de som emigrerar eller slutar på fattighuset. Allkonstnärer, modiga kvinnor som fångade ljuset.

Lär om tiden då kvinnor tog plats som fotografer och kämpade för samhällsförändringar och jämställdhet. Kvinnor kräver makten över sina liv, de vill ta del av männens möjlighet och rättigheter.

Följ utvecklingen från 1860-talet och framåt, genom 15 fotografers liv ute på landsbygden och i vackra Sundsvallsateljéer.

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

90 minuter

Period att boka

1 december 2021 – 9 oktober 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla

Mötesplats

Kulturmagasinets reception

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

1888 bryter den största branden i Sundsvalls historia ut. Följ med på en dramatiserad vandring i brandens spår och hör om olika människoöden. Lär om hur vi hjälpte varandra och räddade liv.

Hur var livet innan och hur blev det efteråt? Varför ser staden ut som den gör idag?

Rekommenderad årskurs

Grundskola, gymnasiet, SFI, Komvux och universitet

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

90 minuter

Period att boka

Till 30 oktober 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla

Mötesplats

Kulturmagasinets reception

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

Möt djuren i våra skogar. Lär om deras liv och betydelse från järnåldern och framåt, så som korpen som gått från att vara gudens budbärare till att ses som ”olyckskorp”.

Vi undersöker våra fem vanligaste rovdjur genom sagor, myter och fakta. Följ med på en utforskande och reflekterande resa in i djurens värld.

Rekommenderad årskurs

Förskola, förskoleklass, grundskola och SFI

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

90 minuter

Period att boka

1 december 2021 – 1 december 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla

Mötesplats

Kulturmagasinets reception

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

Under andra hälften av 1800-talet skulle alla ges möjlighet att lära sig läsa och skriva. Denna nyvunna kraftkunskap från folkskolan lade grunden för det tidiga 1900-talets vykortshysteri. Många börjar nu knyta kontakter och dejta på detta sätt, men inte alla är positivt inställda. Vilka faror såg de?

Vykortens historia berättas med vykort från Sundsvalls museums fotoarkiv. I visningen undersöker vi dåtidens sociala samspel och jämför i en skapande verkstad med nutidens.

Rekommenderad årskurs

Grundskolan, gymnasiet, SFI, Komvux och universitet

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

90 minuter

Period att boka

Till 24 april 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla

Mötesplats

Kulturmagasinets reception

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

En utställning om författaren och feministen FRIDA STÉENHOFF

Bosatt i Sundsvall förvärvade överklasskvinnan Frida Stéenhoff från Stockholm kunskaper om kärlekens villkor och om kvinnans, barnens och de fattigas bristande rätt i Sverige. Sina slutsatser och insikter förde hon fram genom drama och föredrag, vilka uppmärksammades över hela landet.

Hur levde människor förr? Hur lever vi idag? Varför vet vi det vi vet om historia? Vilka rättvise– och samhällskamper är aktuella än idag?

Vi lär oss om livet förr, reflekterar om livet i nutiden och uttrycker våra förhoppningar kring livet i framtiden.

Rekommenderad årskurs

Grundskolan, gymnasiet, SFI, Komvux och universitet

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

90 minuter

Period att boka

4 december 2021 – 24 april 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla

Mötesplats

Kulturmagasinets reception

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

För Grundskola och SFI

Följ med på en dramatiserad stadsvandring och se på fasadmålningarna, vad berättar de om tidens olika yrken och livet i Stenstan?

Kliv in i 1800-talet och besök våra omtalade stenhus, deras trappuppgångar och Hedbergska våningen. Vilka var paret Hedberg och hur såg deras liv ut?

Rekommenderad årskurs

Grundskola och SFI

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

60-90 minuter

Period att boka

Till 30 oktober 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla

Mötesplats

Kulturmagasinets reception

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

För Gymnasiet, Komvux och universitet

Berättelser om människor i dåtidens klassamhälle. En berättarvandring om den reglementerade prostitutionen och förra sekelskiftets normer kring sedlighet och osedlighet. Om ogifta mödrars och deras barns kamp för rättigheter.

Rekommenderad årskurs

Gymnasiet, Komvux och universitet

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

90 minuter

Period att boka

Till 30 oktober 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla Cirka 2 kilometers gång.

Mötesplats

Kulturmagasinets reception

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

Utifrån önskat tema väljer vi ut passade konstverk från vår samling. I en visning och skapande verkstad lär vi oss om konstnärens liv, förutsättningar, samhälle, tekniker och tid.

Upplev verket med oss i museets ateljévåning eller bjud in oss till ert klassrum.

Rekommenderad årskurs

Förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasiet, SFI, Komvux och universitet

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

90 minuter

Period att boka

1 december 2021 – 1 december 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla

Mötesplats

Kulturmagasinets reception

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

Svartviks industriminnen

Upplev hur barn och vuxna arbetade, bodde och levde på ett av Sundsvalls alla sågverk i slutet av 1800-talet. Det var då som Sverige industrialiserades på allvar.

Många människor flyttade från det invanda på landsbygden till ett nytt liv i staden och många flyttade till ett helt nytt land. Hur kändes det att vara ny i ett okänt och ovant samhälle? Vad innebar alla förändringar för arbetare, bönder och herrgårdsfolk? Vilka följder fick industrialismen för samhället och människorna och hur påverkar det oss idag?

Tillsammans reder vi ut historien när vi tittar på utställningen om Svartviks industrisamhälle och på området. Om säsongen tillåter kan vi också besöka Gillska stugan, en arbetarbostad från 1850-talet.

Rekommenderad årskurs

Årskurs 7 – gymnasiet, Komvux. SFI.

Max antal

25 elever.

Tidsåtgång

75 minuter.

Period

April – maj 2022.

Mötesplats

Kafé Svartvik, Svartviks industriminnen.

Bokning

info.norra@sundsvall.se

Kopplingar till läroplanen: årskurs 7-9

Innehållet är knytet till bland annat följande kunskapsmål hos eleverna:

 • Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900-tal.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan efter att påverka sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och så vidare.

 • Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 – nutid.

Framväxten av det svenska välfärdssamhället. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Hur historiska källor och berättelser om en familj eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor

Kopplingar till läroplanen: Gymnasiet

Innehållet är knytet till bland annat följande kunskapsmål hos eleverna:

 • Har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.
 • Har kunskaper om de mänskliga rättigheterna.
 • Kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Har kunskaper om samhälls- och arbetsliv.

Åkroken

Hur såg den första staden ut vid Åkroken 1621 och varför heter den Sundsvall? Varför flyttades staden? Hur såg vi på brott och straff? Vem är personen som står staty på Stora torget? Gick barnen i skolan? Fanns det kloka gummor, häxor, vittror och annat småfolk?

Vi söker oss fram med vackra 1600-talskartor för att hitta viktiga platser och lär oss sånger, lekar och danser längs vägen.

Rekommenderad årskurs

Grundskola, SFI och universitet, anpassningsbar för gymnasiet och Komvux

Max antal

30 elever

Tidsåtgång

90 minuter

Period att boka

Till 30 oktober 2022

Tillgänglighet

Tillgänglig för alla

Samlingsplats

Åkroken, Mittuniversitets utetorg

Bokning

skolprogram@sundsvall.se

Skolbesök på egen hand

Du är välkommen att besöka oss på egen hand med din klass under museets öppettider.

Inför besöket

Föranmäl alltid ert besök minst en vecka i förväg. Skicka ett mejl till kulturmagasinet@sundsvall.se. I mejlet anger du

 • Datum och start- och sluttid för besöket
 • Skolans namn
 • Årskurs
 • Antal elever och antal lärare/vuxna per grupp
 • Namn, telefonnummer och mejladress till en lärare som följer med till museet.
 • Vad ni tänker titta på. Kom ihåg att du behöver boka platsbiljetter för att besöka upplevelserummet Pettson och Findus, mucklor och manicker.

Här ser du vad som visas på museet just nu: Aktuella utställningar

Lärare ansvarar för gruppen

Anmäl ert besök i receptionen när ni kommer till museet.

Läraren ansvarar för klassen under hela besöket. Håll ihop gruppen, gå lugnt i museet och håll ett säkert avstånd till andra besökare.

Garderob

För att minska risken att stöta till konstverk i utställningarna ska ryggsäckar, större väskor, paraplyer etcetera lämnas i garderoben. Kontakta receptionen vid ankomst.

Rör inte konsten

Det är inte tillåtet att röra konsten i museet. Att ta på ett konstverk orsakar skador genom det salt och fett som naturligt finns på händerna. Vi vill att även framtida generationer ska få uppleva museets konst.

Matsäck

För att inte riskera spill och kladd är det inte tillåtet att ta med mat eller dryck in på museet.

Vi hänvisar till Barn- och ungdomsbiblioteket för dig som har med matsäck. För mer information kontakta Barn- och ungdomsbiblioteket, 060-19 18 28, barnbiblioteket@sundsvall.se.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.