Norra Berget utvecklas

Kultur- och Fritidsnämnden har fattat beslut om investeringar, inklusive en ny lekplats och förbättrad aktivitetsyta, på Norra Berget.

Det här händer just nu

En tid framåt pausas möjligheten att använda linbanan och ett mindre område runt den hägnas in. Resultatet efter en provtagning i samband med förberedelserna inför den nya lekplatsen visade att det på en mycket avgränsad yta finns förhöjda halter av bly i marken. Generellt är halterna låga men i en punkt uppmättes blyhalter över riktvärdet. Anledningen är att platsen tidigare varit skjutbana.

Ansvarsfull provtagning

När det blir barmark kommer vi att genomföra en förnyad och större provtagning. Analyserna från den kommer att visa hur vi på bästa sätt ska ta hand om jorden och göra marken tillgänglig igen.

Mycket populärt besöksmål

Norra Berget är ett av regionens mest populära besöksmål. Och en plats där det är lätt att umgås utomhus. Vår förhoppning är att Norra Berget kommer fortsätta vara en populär plats för både sundsvallsbor och tillresta. Den nya lekplatsen kommer att utformas på ett sätt som knyter an till Norra Bergets historia och karaktär.

Lekplatsen

Rutschkanan på Norra Berget Foto: Norra Berget

 

Tidigare nyheter om förberedelserna för lekplatsen

Linbanan pausas tillfälligt

Förberedelserna för den nya lekplatsen har börjat

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.