Norra Berget utvecklas

Översiktskarta över Norra Berget

Just nu pågår flera större projekt för att utveckla friluftsmuseet.

Lekplatsen fortsätter vara öppen för lek och stoj. Till sommaren 2022 gör vi åtgärder så att vi kan öppna linbanan igen. Vi kommer också att komplettera lekplatsen med en klätterställning. Dessutom sätter vi upp en tillfällig gungställning på Tunet.

Några platser som du inte ska uppehålla dig vid

Det finns ytterligare några platser i anslutning till lekplatsen med förhöjda halter av bly i jorden. Skyltar med information finns vid dessa platser:

 • Gyllengran, ett område vi idag använder som arbetsområde, bland annat för förvaring.
 • Skogsområdet intill Samevistet.
 • I ett skogsområde nära Paviljongen, som inte används för någon verksamhet.
 • Skogsområdet som angränsar till lekplatsen.

Översiktskarta över Norra Berget

Områden markerade med rött är platser som du inte ska uppehålla dig vid. Foto: Kartbild: Sundsvalls kommun.

Bakgrund

I november 2020 genomförde vi en provtagning som en del av förberedelserna inför den nya lekplatsen. Då upptäckte vi förhöjda halter av bly i marken. När vinterns snö och is smälte och barmarken var på väg hägnade vi in linbanan och området intill för att besökare inte skulle komma i kontakt med ytan.

I slutet av april 2021 genomförde vi en förnyad provtagning på ett större område av Norra Berget för att undersöka om det fanns bly på flera ställen. Under hösten 2021 genomfördes en kompletterande provtagning.

Jorden kommer att tas om hand

Resultatet från de olika provtagningarna kommer att visa hur vi på bästa sätt ska ta hand om jorden och göra marken tillgänglig igen. När vi har en mer komplett bild av situationen kommer ett åtgärdsförslag att tas fram. Innan vi vet hur åtgärderna ser ut och när de kan genomföras avvaktar vi också med själva byggandet av den nya lekplatsen. 

Nyheter om förberedelserna för lekplatsen

Status: Ny lekplats dröjer

Förberedelserna för den nya lekplatsen har börjat

Omfattande skytteverksamhet under 1900-talet

Sedan tidigt 1900-tal har skytteverksamhet på skjutbanan på Norra Berget pågått. Omfattningen av skyttet, med pistol och gevär, har varit stort och det har arrangerats många och välbesökta tävlingar genom åren.

Svartvit bild från Norra Berget 1910-tal

Foto: Sundsvalls museum

Vy från ovan över Norra Stadsberget

Foto: Sundsvalls museum

Två damer i ytterkläder på Norra Berget 1952 svartvit

Foto: Paul Lindgren, Sundsvalls museum

Skyttebana på Norra Stadsberget

Foto: Sundsvalls museum

På området gjordes så kallad ursållning ett antal gånger, bland annat för att använda blyet som barlast i kölen på segelbåtar. 1985 lades skytteverksamheten ner och skytteföreningen flyttade till en nybyggd skjutbana på Blåberget. 2001 genomfördes provtagningar i samband med att nuvarande lekplatsen byggdes och föroreningar togs omhand.

illustration

Foto: Illustration Kod arkitekter

Bygglovsansökan för nybyggnation av nya verkstads- och förrådsbyggnader är gjord. Vår förhoppning är att byggstart kan ske under tidig höst 2022.

I förberedelserna för nybyggnationen ingår att flytta Woxblomska härbret till en annan plats på Norra Berget. Det kommer att ske under våren när det blivit barmark.
Mer om Woxblomska härbret.

Film med arkitekterna

Arkitekterna berättar i filmen nedan om sina tankar inför de nya verkstads- och förrådsbyggnaderna:

Vid populära Tunet kommer vi att göra flera insatser för att erbjuda ännu bättre möjligheter till fest, samkväm och lek. Några exempel är:

 • Långlogen får nytt tak
  Långlogen får ett nytt brädtak i granvirke. Ett bra tak kan hålla i 25-30 år med bra skötsel och omvårdnad. Vi planerar att påbörja arbetet i slutet av april 2022 och det kommer pågå under några veckor.
 • Utescenen får nytt tak
  Utescenen får ett nytt pannplåtstak. Utescenen är ursprungligen en dansbana och den används idag både för dans, konserter och andra evenemang. Vi planerar att påbörja arbetet i slutet av maj 2022 och det kommer pågå under några veckor.
 • Woxblomska härbret flyttas
  Vi flyttar det Woxblomska härbret från sin nuvarande lite undanskymda placering intill södra sidan av Gustav Adolfsvägen, till en mer central placering alldeles intill kryddträdgården, nära den stora parkeringen. Flytten innebär att vi frigör utrymme för de nya verkstads- och förrådsbyggnaderna som ska byggas. Den nya placeringen gör också att härbret blir mer tillgängligt för besökare och en bättre integrerad del av gårdsmiljön på området.
 • Ny tillfällig lekutrustning
  Inför sommaren 2022 sätter vi upp en tillfällig gungställning på Tunet. Den kompletterar befintlig lekplats som du hittar intill Manegen.

Både Torget och Manegen kommer att få välbehövliga uppfräschningar. Mer information kommer.

Kontakt

Friluftsmuseerna

060-19 12 00

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.