Norra Berget utvecklas

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om flera olika investeringar på Norra Berget, bland annat en ny lekplats och förbättrad aktivitetsyta.

Det ser vi såklart mycket fram emot!

Under sommaren 2021 är nuvarande lekplats öppen för lek och stoj med vissa begränsningar. Linbanan och ett område runt linbanan är inhägnat och ska inte användas. Det beror på att vi funnit bly i jorden. Orsaken är att platsen tidigare varit skjutbana. Bly är ett ämne som ligger stilla i marken och är inte farligt så länge du inte äter av jorden.

Några platser som du inte ska uppehålla dig vid

En kompletterande provtagning som vi genomförde i april 2021 visade att det finns ytterligare några platser med förhöjda halter av bly i jorden. Information finns vid dessa platser.

Uppmaningen är att inte uppehålla dig vid dessa platser:

  • Gyllengran, ett område vi idag använder som arbetsområde, bland annat för förvaring.
  • Skogsområdet intill Samevistet
  • I ett skogsområde nära Paviljongen, som inte används för någon verksamhet.
  • Skogsområdet som angränsar till lekplatsen.

Ett friluftsmuseum i sommarskrud

Men besök gärna andra delar av Norra Berget. Se djuren i hagarna, åk rutschkanan, eller gå på en upptäcktsfärd i naturreservatet. Besök Café Gesällen, Café Gullgården och Restaurang Grankotten eller handla i butikerna med lokalt och unikt utbud. Njut av den fina utsikten över staden eller bara var!

Jorden kommer att tas om hand

Ett åtgärdsförslag för hur vi ska ta hand om jorden där det finns förhöjda halter av bly ska vara framtaget i september 2021. Innan vi vet hur åtgärderna ser ut och när de kan genomföras avvaktar vi också med själva byggandet av den nya lekplatsen.

Bakgrund

I november 2020 genomförde vi en provtagning som en del av förberedelserna inför den nya lekplatsen. Då upptäckte vi förhöjda halter av bly i marken. När vinterns snö och is smälte och barmarken var på väg hägnade vi in linbanan och området intill för att besökare inte skulle komma i kontakt med ytan.

I slutet av april 2021 genomförde vi en förnyad provtagning på ett större område av Norra Berget. Analyser kommer att visa hur vi på bästa sätt ska ta hand om jorden och göra marken tillgänglig igen.

Mer information kommer inom kort.

Tidigare nyheter om förberedelserna för lekplatsen

Förberedelserna för den nya lekplatsen har börjat

Linbanan pausas tillfälligt

 

Kontakt

Sundsvalls museum Friluftsmuseerna

060-19 12 00

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.