Biologisk mångfald i skogen

Skogen på Norra Stadsberget

Döda buskar och träd skapar liv för många små viktiga djur och växter. Det kallas biologisk mångfald.

Tycker du att det ser stökigt ut i naturreservatet när det ligger döda träd och grenar på marken? Det har du rätt i, men död ved är jätteviktig för den levande skogen. Biologisk mångfald betyder att det finns många olika sorters djur och växter i skogen. Mångfald mår vi alla bra av. Ibland kan vi därför hjälpa naturen på traven.

Stökig mångfald i naturreservatet

På några platser i naturreservatet på Norra Berget har vi lagt ut högar med träd och buskar för att skapa bra förutsättningar för mångfald. Håll ögonen öppna, det finns mycket spännande att upptäcka när du besöker skogen på Norra Berget!

Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur och svampar men också om odlade växter, jordbrukets husdjur och deras livsmiljöer.

Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden

Det finns flera argument för att bevara den biologiska mångfalden:

  • Alla arter har ett egenvärde och därför en rätt att finnas till
  • Många arter har stor betydelse för människan, till exempel genom nyttor som pollinering av grödor och att de håller efter skadeinsekter
  • Människor uppskattar och mår bra i ett artrikt och varierat landskap
  • Biologisk mångfald är en försäkring inför framtida behov. Det är till exempel fortfarande mycket vi inte vet om vilken roll olika arter spelar i ekosystemen. Det torra året 2018 visade till exempel att äldre växtsorter klarade torkan mycket bättre än moderna sorter.

Vill du veta mer om Biologisk mångfald? Länk till Jordbruksverket om biologisk mångfald

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.