Julmarknad

Julmarknaden på Norra Berget går i år av stapeln den 4-5 december. Upplev den genuina stämningen av en traditionell julmarknad.

På Norra Berget kan du vandra bland marknadsborden fyllda med hantverk, rökt fisk, ostar, korvar, knäck och andra godsaker. Känn dofter av öppna eldar och glögg, hör julsångare, bjällerklang och passa på att träffa självaste Jultomten.

Många serveringar och barnaktiviteter hela helgen. Program till julmarknaden för besökare kommer inom kort.

Julmarknaden på Norra Berget går i år av stapeln den 4-5 december. Upplev den genuina stämningen på en traditionell julmarknad. Vandra bland marknadsborden fyllda med hantverk, rökt fisk, ostar, korvar, knäck och andra godsaker. Känn dofter av öppna eldar och glögg, hör julsångare, bjällerklang och passa på att träffa självaste Jultomten.

Många serveringar och barnaktiviteter hela helgen. Program till julmarknaden för besökare kommer under hösten.

För utställare

Välkommen med din ansökan till Norra Bergets julmarknad. Vi är många som har längtat efter att kunna genomföra och delta i Norra Bergets julmarknad. Efter drygt ett och ett halvt år av pandemirestriktioner är det nu äntligen dags.

Du har möjlighet att ansöka om marknadsplats med Norra Bergets markisförsedda träbord alternativt eget bord. För att vi ska kunna planera så bra som möjligt uppskattar vi att du tydligt och detaljerat beskriver på anmälningsblanketten nedan vad du tänker sälja. Efter att du har gjort din anmälan är det inte tillåtet att lägga till produkter utan att först meddela oss.

Allmänna villkor

Vi förhåller oss till gällande regler kopplade till Covid-19 och de begränsningar som kan förekomma för antal deltagare på marknader utomhus, För arrangemang som faller inom begränsningsförordning ska arrangör vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning och undvika trängsel. Vi fortsätter att följa utvecklingen, och om reglerna och rekommendationer förändras så kommer vi anpassa julmarknaden därefter. Det innebär att vi om situationen kräver kan komma att ställa in marknaden med kort varsel.

Priser och betalningsvillkor

En marknadsplats är 3 x 3 meter och kostar 550 kronor. Hyra av marknadsplats inklusive Norra Bergets bord kostar 600 kronor. Antalet bord är begränsat. El (max 230 Watt) ingår i båda alternativen. Kontrollera ljusslingor och lampor noga innan du kommer till marknaden. Felande utrustning kan orsaka strömavbrott. Använd led lampor/-slingor så långt som möjligt.

Extra el kräver särskild offert och tillstånd

Om du har utrustning, maskin eller belysning som kräver större effektuttag än 230 Watt måste du kontakta oss för särskild offert. Det är inte möjligt att i efterhand, på plats, att få tillgång till extra el, detta måste planeras in när vi bygger marknadsområdet.

Bestämmelser för utställare

 • Anmälningar registreras i den ordning de kommer in. Vi förbehåller oss rätten att placera utställarna i området. Placeringarna bygger på erfarenhet, rationellt utnyttjande av ytor samt ambitionen att ge besökarna en positiv och stämningsfull upplevelse. Inför årets marknad kommer vi begränsa antalet marknadsplatser och kan även förändra placeringar på området. Om antalet anmälda utställare överstiger antalet tillgängliga platser kommer vi göra ett urval
 • Tillstånd och utbildning som krävs, för till exempel gasol och livsmedelshantering är försäljarens ansvar. Kontakta Räddningstjänsten i Medelpad alternativt Miljökontoret för information om gällande lagstiftning för vad som gäller för marknader
 • Norra Berget ansvarar inte för utställarnas produkter eller utrustning under marknadsdagarna
 • Norra Bergets julmarknad är i första hand en hantverksmarknad och en marknad för lokalt eller småskaligt producerat livsmedel. Varor som är olämpliga ur kvalitets- eller estetisk synpunkt får inte ställas ut eller säljas. Sker detta ändå har vi rätt att plocka bort dessa
 • Överlåtelse helt eller delvis av anvisad plats är inte tillåten utan vårt medgivande
 • Utställarplatsen är disponibel för utställarna från fredag den 3 december klockan 13.00. Alla utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade och alla fordon placerade på anvisade parkeringsplatser senast klockan 10.00 båda marknadsdagarna
 • Försäljare är skyldiga att respektera de förändringar i plats och utrymme som vi kan tvingas göra. Även efter att plats tilldelats skriftligt. Försäljare är också skyldig att inom området följa marknadsledningens anvisningar och föreskrifter. Affischering får enbart ske på det egna marknadsbordet
 • Musik i högtalare vid marknadsbordet är inte tillåten
 • Arrangören sköter allmän renhållning, försäljare sköter renhållning på och omkring utställarplatsen samt tar med sig sina egna sopor från området
 • Försäljare ansvarar för egen eller ersättares skada på lokaler eller marknadsplats (till exempel bord och mark). Vid hård blåst kommer vi att ta ner markiserna av säkerhetsskäl
 • Fakturering kommer ske löpande efter anmälningstidens utgång och bekräftelse sker via e-post under november månad
 • Ange gärna din webbadress på anmälan (om du har någon) så lägger vi ut en länk på vår julmarknadssida på norraberget.se
 • Slutlig information, parkeringsbiljetter med mera sänds ut cirka 2 veckor innan marknad.

Anmälningsblankett till dig som vill vara utställare på Norra bergets julmarknad 2021 (pdf).

Blankett för behandling av personuppgifter Norra berget (pdf).

Information till dig som säljer livsmedel på marknader (pdf).

Kontakt med arrangören

Vi ser gärna en digital anmälan.
• Skriv ut, fyll i, och skriv under
• Scanna eller fota anmälan och blanketten för personuppgifter.
Mejla din anmälan till info.norra@sundsvall.se.

Det går även bra att posta anmälan till
Sundsvalls Museum/Norra Berget
Julmarknad Norra Berget
Kulturmagasinet
851 96 SUNDSVALL

Skicka in din anmälan senast tisdag 29 oktober. Observera att anmälan till julmarknaden är bindande. Inga anmälningar tas emot efter den 29 oktober.

Vi svarar helst på frågor via e-post: info.norra@sundsvall.se
Det går även, i brådskande ärenden, att ringa telefon 060-19 12 00.

Kontakt

Peder Tholin Säljare/Evenemangsansvarig

070-183 66 79

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.