Till kyrkan varje söndag

Den kristna religionen, islam och judendomen är uppbyggda kring en linjär tidsuppfattning.

Skapelseberättelser är beskrivningen av livets och världens början och apokalypsen dess slut.

Kristendomen har sedan kristnandeprocessen under medeltid varit mer eller mindre den enda tillåtna religionen i Sverige. Början till större frihet och ökad sekularisering skedde vid förra sekelskiftet som ledde till religionsfrihet från och med 1950-talet.

Under århundraden har medelpadingarna stått upp i mässa eller nött kyrkbänkarna i socknens alla kyrkor vareviga söndag. Från predikstolen lärde de sig om skapelseberättelsen, men också om det syndiga liv vi lever här på jorden.

Beroende på syndens storlek var livet en sträcka av tid som förhoppningsvis slutade i himlen eller, som många insåg, i helvetet. Den kristna tidsuppfattningen är fortfarande grunden i vårt sätt att räkna årens gång. I våra skolböcker och den västerländska vetenskapen är År 0 satt utifrån Kristi födelse.

Tiden som beskrivs har till idag benämnts före Kristus (f.Kr.) eller efter Kristus (e.Kr.) Idag skriver vissa FVT (före vår tideräkning) eller EVT (efter vår tideräkning). Vi har tagit bort kopplingen till religionen, men behållit utgångspunkten.

I andra religioner och sammanhang finns andra sätt att räkna tidens lopp. Inom hinduismen kan det i år vara 1938, 2072 eller 5117, beroende på hur en räknar.

Arkeologer räknar ibland utifrån BP (before present, före nutid), som står för före 1950, då Kol-14-metoden började användas för att datera arkeologiskt material.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.