Tidslinjer och ännu fler tidslinjer

”Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden.”

Ett citat från grundskolans kursplan i historia (Lgr 11). Ämnet historia är sinnebilden för den linjära tiden. I skolan började vi med dinosaurierna, tidiga människan, sten-, brons och järnålder och så vidare till vi är framme i nutid. Utvecklingen har gått framåt. Enkelt kan vi tycka men är det hela sanningen.

Även skolan i sej går i en följd från år 1 till år 9, där kunskaperna hela tiden byggs på utifrån det en lärt sej tidigare. Sen finns även återkommande inslag, som höst- och vårterminer och framförallt loven som kommer tillbaka år efter år. En kombination av två världar?

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.