Röda skyar

Bondepraktikan är en handbok med råd och tips för bönder. Idén kommer ursprungligen från Tyskland på 1500-talet.

Det speglar även praktikans innehåll. Många av råden i den är mer lämpade för de södra delarna av vårt land, som när det är dags att skörda vin och hasselnötter. Till Sverige kom den på 1600-talet, via Danmark. En del av bokens förutsägelser om vädret kan bevisas vetenskapligt, medan det mesta är mer eller mindre rena påhitt.

Om de röda skyar

”När de röde skyar på himmelen stå,

Om aftonen när solen nedergår,

Den nästa dag blifwer gerna skön,

Det gifwer oss aftonen till lön.”

Ur Bonde-Praktikan (1875 års upplaga).

Den röda färgen på kvällshimlen beror på variationer i luftens sammansättning av partiklar och vattenånga. Däremot finns ingen koppling till att röda kvällar skulle ge bättre väder dagen efter.

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.