Nu går tåget…

Under lång tid var tiden och arbetsdagen varje människas ensak.

I byar och socknar var det ofta kyrkklockans ringande som angav morgon och kväll, eller kallade till gudstjänst på helgen. Och från 1800-talets mitt hördes sågverksindustriernas vällingklockor kalla arbetarna till dagens slit och matraster längs Sundsvallskusten. Men ju mer kontakt vi fick med omvärlden, ju mer var vi tvungna att ha en enhetlig tid.

Det är först när järnvägar och ångbåtstrafik börjar gå mellan landets orter och städer som vi får en gemensam tid. Tack vare att tidtabellerna skulle hållas och människor vara på rätt plats, vid rätt tid, oavsett om de bodde i Härnösand, Sundsvall eller Malmö. Sundsvall fick järnväg mot väster på 1870-talet. I de tidigaste tidtabellerna fanns angivet vad klockan var i Sundsvall och vad det innebar längs tågets färdväg. 1 januari 1879 fick Sverige samma tid för hela landet.

Idag styr klockan våra liv i hög grad.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.