Juli – Hömånad

Bondepraktikan är en handbok med råd och tips för bönder. Idén kommer ursprungligen från Tyskland på 1500-talet.

Det speglar även praktikans innehåll. Många av råden i den är mer lämpade för de södra delarna av vårt land, som när det är dags att skörda vin och hasselnötter. Till Sverige kom den på 1600-talet, via Danmark. En del av bokens förutsägelser om vädret kan bevisas vetenskapligt, medan det mesta är mer eller mindre rena påhitt.

Hömånad (Juli) säger:

”Nu skär jag rågen, åker hem mitt hö,

Och det, som wått är, månd jag kringströ,

Hundedagarne (22 juli – 21 august, rötmånaden) gå nu an med största makt,

Derföre gifwer jag på min sundhet akt.”

Ur Bonde-Praktikan (1875 års upplaga).

Under sommaren fortsätter bönderna att fylla lador och visthus inför den långa vinter som väntar inte alltför långt bort. Och att matvaror inte håller lika bra och sår läker sämre under rötmånaden var något som dåtidens människor visste lika väl som vi. Så att fundera på vad en stoppar i sej och vara försiktig vid arbete är ett bra sätt att hålla sig frisk och sund.

Under perioden mellan Margaretas (20 juli) och Jakobs (25 juli) namnsdagar kollade de boende vid Medelpadskusten temperaturen i havet. Om vattnet var varmt kunde de vänta sej storm och blåst inom de närmaste dagarna.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.