En praktisk bok för alla tillfällen

Bondepraktikan är en handbok med råd och tips för bönder. Idén kommer ursprungligen från Tyskland på 1500-talet.

Det speglar även praktikans innehåll. Många av råden i den är mer lämpade för de södra delarna av vårt land, som när det är dags att skörda vin och hasselnötter. Till Sverige kom den på 1600-talet, via Danmark. En del av bokens förutsägelser om vädret kan bevisas vetenskapligt, medan det mesta är mer eller mindre rena påhitt.

Juldagen berättar hur året kommer att bli

”Om Juledag faller på en Fredag

Kommer han på en Fredag också,

Då skall wintern fast och stadigt stå,

Wåren god, och en ostadig sommar.

En skön och god höst derefter kommer.

Mycket hö, korn och win då få.

Bierne skola dö, fåren också.

Ögnewärk skall då mången plåga göra.

Jag will dig mera säga: will du mig höra,

Oljo och lökfrö skall man dyrt köpa,

Efter äpplen och frukt tör man icke löpa,

Trädena skola då mycken frukt ärfwa,

Dock skall maskar många förderfwa,

Och skall barn mycken sjukdom tillfalla,

När det sker, tro mig för alla.”

Ur Bonde-Praktikan (1875 års upplaga).

Tidigare generationer trodde starkt att dagarna runt jul – från juldagen till trettondagen kunde visa hur det kommande året skulle bli. Stycket från Bondepraktikan ovan berättar hur år 2021 kommer att bli, utifrån det faktum att juldagen år 2020 var på en fredag. Så det vi har att se fram emot är en ostadig sommar, men en fin höst, med god skörd.

Trots att äpplena inte blir så fina, om än många. Vi håller också tummarna för att barnen får hålla sej friska. Att årens väder och händelser skulle se likadana ut på ett jämnt, återkommande sätt är kanske inte så troligt eller vetenskapligt belagt.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.