Vinfabriken

När vinfabriken stod nere på stan tillverkades förr i tiden viner och punsch där.

Byggdes: 1865.
Originalplats: ”Väst på stan” i Sundsvall, vid Åkroken intill korsningen Sidsjövägen-Storgatan.
Flyttade till Norra Stadsberget: 1978-1980.
Intressant kuriosa: Det berättas att resenärer västerifrån band upp sin häst vid Vinfabriken för att släcka sin törst ”direkt vid källan” som det skämtsamt sas.

Vin och punsch pressades av svenska bär och frukter i Vinfabriken. Mest känt var Calabravinet. Det sägs ha framställts genom att en druva från Portugal blandades med vanligt körsbärsvin. Häggbärspunsch och Smultronpunsch var andra mycket populära drycker.

Grönborgsbryggeribolag

Det var bruksförvaltaren Harald Wilhelm Lundqvist, också kallad disponent Lundqvist, som byggde Vinfabriken. När produktionen stod som högst 1874 tillverkades 16 835 kannor (43 771 liter) Calabravin till ett värde av 25 000 riksdaler. År 1875 grundade Harald Wilhelm Lundqvist Grönborgs bryggeribolag tillsammans med skeppsredare och grosshandlare Lars-Magnus Altin och grosshandlare Carl-Olof Wessén.

I en tid när alkoholkonsumtionen var mycket hög i Sverige, var detta en blomstrande näring för ägarna. I bryggerierna arbetade både kvinnor, män och barn med dåliga arbetsvillkor och låga löner.

Efter flytten till Norra Stadsberget har den avlånga träbyggnaden nyttjats som fest och utställningslokal samt kontor.

Idag finns här butiker både för hantverk och andra lokala delikatesser.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.