Samevistet

På Norra Berget finns idag ett sameviste som berättar om renskötseln i Medelpad genom tiderna.

Byggår: Grillkåtan byggdes 2004 och bågstångskåtan restes 2009.
Originalplats: Byggdes på plats
Flyttade till Norra Berget: Samma som byggår
Intressant kuriosa: Bågstångskåtans stomme togs med vid flytten till nytt område. För transporten fanns en särskild ackja (släde/pulka) som var öppen baktill och som drogs av renarna i rajden (tåget av dragrenar)

Vid samevistet finns en grillkåta och en bågstångskåta. Bågstångskåtan är en typ av kåta som de kringflyttande fjällsamerna ofta använde som bostad, men det är en vanlig slags kåtatyp i hela Sapmi (det område som omfattar samernas bosättningsområden).

Samerna i Sundsvall

Samerna har spelat en viktig roll i Västernorrlands historia och samernas närvaro här på Norra Berget har varit lång. Sundsvall, som på samiska heter Sjädtavallie, var viktig för tidigare generationer renskötare. Renarna betade både på Norra Stadsberget och vid det Södra Stadsberget. Området kring Sidsjön och byn Böle samt Alnö var också viktiga betesplatser.

På torget i Sundsvall sålde samerna sina efterfrågade produkter som renkött, pälsprodukter och slöjdade föremål. Redan tidigt byggdes ett sameviste upp vid friluftsmuseet, men med 1940-talets historiesyn och rasideologier togs kåtor och njallan bort.

Idag finns det åter igen ett sameviste på Norra Berget. Västernorrlands sameförening Noerhtenaestie, är aktiva i friluftsmuseets verksamhet och brukar på olika sätt anordna aktiviteter för att förmedla samernas historia.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.