Härbre och fiskarbod

Härbret på Norra Berget har används som förråd för mat, spannmål och redskap.  Ordet härbre kommer av ”härbärgera” som betyder förvara.

Byggdes: Härbret början av 1800-talet. Fiskarboden början av 1800-talet.
Originalplats: Härbret är från Sköns socken. Fiskarboden från Norrmalm i Sundsvall. Medelpad.
Flyttade till Norra Stadsberget: Härbret 1911, Fiskarboden på 1960-talet.
Intressant kuriosa: En bondgård kunde förr bestå av många små bodar, förråd och jordkällare. Inne i bostaden fanns inte så mycket utrymme för förvaring. Utomhus höll sig dessutom maten bättre.

Härbret

Härbrena var förr i tiden ett slags uteskafferi. De var uppbyggda på stolpar för att inte skadedjur skulle komma åt maten lika lätt. Den har tidigare stått på Norrmalm i Sundsvall.

Fiskarboden

Fiskarboden har troligen används som förrådsbod. Några närmare uppgifter kring fiskarbodens historia finns inte, men det berättas att den flyttades upp från stadsdelen Norrmalm när den revs under slutet av 1960-talet för att lämna plats åt ny modern bebyggelse när man byggde upp en ny stadsdel.

Idag används byggnaderna för utställningar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.