Hantverk- och sjöfartsmuseet

Hantverk- och sjöfartsmuseet byggdes under 1940-talet redan då upp som ett museum.

Byggår: 1942-44
Originalplats: Norra Stadsberget
Intressant kuriosa: Det sägs att man vid uppmurningen av huset samlade ihop dagsaktuella tidningar och aktuella svenska mynt i ett skrin och murade in i ett av museets hörn

Museet innehöll från en början utställningslokaler, föremålsförvaring och en lägenhet där anställda i Medelpads fornminnesförening kunde bo med sin familjer. Några av dem som bott i huset är Anna och Halvard Nordin med sitt barnbarn samt Rut och Thure Bergman med barn. De arbetade i friluftsmuseet under mitten av 1900-talet.

Skvaderboden

Byggnaden uppfördes av yrkesskoleelever på initiativ av Sundsvalls Fabriks- och hantverksförening och ritades av stadsarkitekt Albin Hamrin. Hamrin var också den som ritade ombyggnationen av Sundsvalls teater 1948.

Entrén till museet är Skvaderboden, en butik med inredning från G. Svenssons Diversehandel, som låg i Sundsvall på Storgatan 64 under 1920-30-talet. Butiksinredningen skänktes till Medelpads fornminnesförening i slutet av 1960-talet och sattes upp några år senare.

Idag fungerar lägenheten som kontor, personalutrymmen och bibliotek för Medelpads fornminnesförening, som disponerar hela byggnaden. I museets utställningar visas bland annat sjöfartens, skråhantverkets och samernas historia i Medelpad.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.