Hamnmagasinet

Hamnmagasinet har fungerat som ett förvaringsmagasin.

Byggdes: Okänt
Originalplats: Vid Selångersån, Norrmalm, Sundsvalls centrum. Medelpad.
Flyttade till Norra Berget: År 1923
Intressant kuriosa: Hamnmagasinet låg från början vid en liten damm på Norra Stadsberget, ungefär där vandrarhemmet Gaffelbyn ligger idag. Det  flyttades år 1983 till sin nuvarande plats vid lekparken.

Längs Selångersån fanns förr många magasin och bodar, i vilka man lagrade varor som salt, gryn, mjöl, te eller kaffe. Sundsvall har varit en livlig handelsstad och hamnstad, med Selångersån som en livsnerv och transportled genom staden och ut mot havet. Här transporterades förr både tegel och människor från byarna innanför staden.

Norrmalm

Stadsdelen Norrmalm, där magasinet stod från början, bebyggs först på 1830-talet. Där bodde då mest fiskare och sjöfolk som behövde vara nära vattnet. Allt eftersom staden växte bosatte sig även affärsidkare och handlare där. När stadsdelen revs i slutet av 1960-talet var den sliten och nedgången. På platsen byggdes istället nya parkeringsplatser för att möta den ökade bilismen.

Idag används magasinet endast som förråd till museiverksamheten på Norra Berget.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.