Fäbodvallen

För att mjölkdjurens bete skulle räcka året runt flyttade en del av gårdsfolket och mjölkdjuren under sommaren till mindre stugor i skogen, till fäbodar.

Byggdes: Olika årtal för byggnaderna
Originalplats: Stöde och Haverö. Medelpad
Flyttade till Norra Berget: Från 1911-1930
Intressant kuriosa: I båda bostadsstugorna finns spännande ristningar på väggarna. Här har de som bott och arbetat eller besökt stugorna för länge sedan ristat in namn och årtal.

Om Fäbodvallen

I skogen fick djuren beta under sommaren. Långa dagar och ljusa nätterna fylldes med hårt arbete, som mjölkning, ystning av ost och smörkärning. Kor och getter skulle vallas tryggt på skogen. Björn, varg och oknytt skulle hållas borta.

Norra Bergets fäbodvall sattes samman av byggnader från olika delar av Medelpad i början av 1900-talet. Den har flyttat runt på området och platsen den står på nu har den haft sedan början av 2000-talet. De små stugorna på fäbodvallen har fungerat som bostad för både människor och djur under somrarna förr i tiden.

En fäbodvall kunde bestå av många olika byggnader. De viktigaste var fäbodstugan där människorna bodde och fähuset där djuren sov på nätterna. Det fanns ofta flera olika förrådsbodar för förvaring av mjölk och ost. Här nedan följer en beskrivning på varje byggnad på vår fäbod:

Fäbodstuga (bostadsstuga) med mjölkbod kommer ursprungligen från Österlo fäbodar i Stöde socken. Byggnaden är troligen från 1852, ett årtal som finns inristat i spisens kittelhållare. Till stugan finns en liten mjölkbod vid bakre gaveln, där mjölken kunde förvaras svalt. Stugan flyttades till Norra Berget 1917.

Härbret stod ursprungligen på Sätervallen i Säter, Haverö socken. Byggnaden har använts för förvaring av ost, messmör och andra livsmedel. Härbret flyttades till Norra Berget i slutet av 1930-talet.

Eldhuset (bostadsstuga) är från Störbergsvallen i Överturingen, Haverö socken och är troligen från 1700-talet. Byggnaden skänktes till Norra Berget 1916 av handlaren Jon och hans hustru Christina Andersson från Överturingen.

Fähuset (Fä = äldre ord för djur) stod ursprungligen på Sätervallen i Säter, Haverö socken och uppfördes sannolikt under 1800-talets första hälft. Fähuset har plats för tio kor. På fäbodarna fanns även getter och får. Byggnaden flyttades till Norra Berget i slutet av 1930-talet.

Gethuset är uppfört på Norra Berget under 1900-talets senare del.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.