Bredsjöstugan

Bredsjöstugan byggdes som bondstuga och familjen som byggde den hade ärvt marken av sina finska släktingar.

Byggår: 1750-tal.
Originalplats: Bredsjön, Ljustorps socken, Timrå kommun. Medelpad.
Flyttade till Norra Stadsberget: 1909. Den första byggnaden som flyttades till friluftsmuseet.
Intressant kuriosa: Bredsjöstugan monterades ned av en byggnadssnickare under sommaren 1908 och transporterades med häst och släde till Norra Berget under vintern samma år. I september året efter invigdes byggnaden med kungligt besök under pompa och ståt.

Bredsjöstugan är en så kallad parstuga med kök, kammare och helgdagsstuga, vilket var en vanlig bostadstyp på landsbygden under hela 1700-talet. Ursprungligen fanns även en tillbyggd kökskammare på baksidan av huset och flera bodar och förråd.

Skogsfinnar

Det var ättlingar till skogsfinnarna som byggde Bredsjöstugan under 1800-talet. De ättlingarna/släktingarna hade ärvt marken av Skogsfinnarna, som kom till Bredsjön på 1600-talet och började bruka marken med Svedjebruk.

De sägs att det var Skäla-Hans och Anders Danielsson, även kallad Bredsjö-Ante, som var de allra första finnarna i Bredsjön. De flyttade till mellersta Sveriges skogar för att söka ny mark att bruka. Idag kallar vi dem skogsfinnar. Skogsfinnar levde till en början på svedjebruk i skogarna. Det kan ha varit Anders dotter Malin Andersdotter och Hans son Mikael Hansson som byggde Bredsjöstugan.

Flera generationer bodde sedan i huset fram till flytten till Norra Berget. En av alla de kvinnor som föds i Bredsjöstugan är Märta-Brita, född 1877. Hon flyttar senare till Gudmundstjärn och gifter sig med Nils-Olof Eriksson och tillsammans med sina döttrar blir de den sista familjen som brukar självhushållet Gudmundstjärn.

Friluftsmuseet på Norra Stadsberget

Byggnaden skänktes av Erik August Enhörning, ägare av bland annat Kubikenborgs sågverk, som också var med i styrelsen för Medelpads fornminnesförening. Bredsjöstugans återuppfördes i början av 1900-talet i Fornhemmet, det alldeles nystartade friluftsmuseet på Norra Stadsberget. Där återskapades, enligt tidens ideal, en äldre exteriör och byggnaden fick ett nationalromantiskt utseende med små blyspröjsade fönster, fönsterluckor och nya skorstenar.

Genom åren har många olika verksamheter funnits i huset. Till en början var det den museibyggnad där föreningens föremål ställdes ut. Som utställningsbyggnad ersattes den under 1940-talet av Hantverks och sjöfartsmuseet. Bredsjöstugan var också en av de byggnader som användes som vandrarhem under mitten av 1900-talet.

Idag och den senaste tiden har den använts för publik verksamhet och arrangemang.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.