Friluftsmuseets byggnader

På Norra Berget finns ett 40-tal historiska byggnader från platser runt om i Medelpad.

1897 byggde Svenska Turistföreningens i Sundsvall ett utsiktstorn i trä och en enklare serveringslokal på Norra Stadsberget. Byggnaden som nu (med tillbyggnader) inrymmer Restaurang Grankotten byggdes som turistpaviljong 1901.

Fem år senare bildades Medelpads fornminnesförening som ägnade nästan hundra år åt att med ideella krafter utveckla friluftsmuseet med Skansen i Stockholm som förebild. Bland annat flyttades ett 40-tal hus från hela Medelpad upp till Norra Berget. Den äldsta, Kyrkladan, är daterad till tidigt 1300-tal.

 • Vinfabriken
 • Svartviksmagasinet
 • Hantverksmuseet
 • Gesällhärbärget
 • Östbergsgården
 • Utsiktstornet
 • Turistpaviljongen/ Restaurang Grankotten
 • Intendentbostaden
 • Klockstapeln
 • Sakristian/Fornkyrkan
 • Bredsjöstugan
 • Loftbod från Torp
 • Trampmangeln
 • Röklandsgården
 • Kyrkladan
 • Woxblomska härbret
 • Långloge
 • Övergårdsstugan/ Torpsgården
 • Stallet
 • Vännagården
 • Smedjan
 • Bastu
 • Skvaltkvarnen
 • Vattensågen
 • Härbre och fiskarbod
 • Hamnmagasinet/ Saltmagasinet
 • Danslogen
 • Skyttepaviljongen/ Vallgården
 • Gullgårdsstugan
 • Timmerkojan
 • Fäbodvallen
 • Lekparken

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.