Minska din energianvändning

Du kan spara pengar på att göra en översyn av huset och minska din energianvändning och dina kostnader.

Faktablad hushållsel

På Energimyndighetens hemsida finns testresultat på allt från julbelysning till värmepumpar, tester Energimyndigheten!

Ett bra klimatskal, det vill säga väggar, tak, golv och fönster, gör att värmen inte försvinner lika fort ut i den omgivande kylan.

Klimatskalets svaga punkter är fönster och tak, därför kan det vara värdefullt att göra en tilläggsisolering eller byta fönster i samband med övergång till ett effektivare uppvärmningssystem. Läs mer på SPs hemsida, se länk till höger.

Faktablad isolering

Faktablad fönster

Solvärme

Kombinera din uppvärmning med solfångare. Har du ved- eller pelletspanna slipper du oftast elda i pannan under sommaren för att få varmvatten. Även om du inte har någon värmepanna kan du komplettera med solfångare för att få varmvatten via solfångare under halva året.

Solceller

Genom att installera solceller minskar du ditt beroende av köpt el och gör samtidigt en insats för miljön, läs mer på Energimyndighetens hemsida! För tillfället finns ett stöd för installation av solceller.

Den el som produceras kan du antingen använda direkt, då slipper du både kostnaden för köpt el och elöverföringsavgift.

Produceras mer el än du använder går överskottet direkt ut på elnätet. För den el du säljer får du ersättning från det elbolag som köper din el, du får även göra en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme. Dessutom kan du sälja ursprungsgaranti och elcertifikat för den el du säljer. Läs mer här om elcertifikat och om ursprungsgarantier.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Mona Tjernström
060-19 12 77

Konsument Sundsvall
851 96 Sundsvall

Öppettider

Informationshörnan i Kulturmagasinet är stängd tills vidare.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.