Vittnesmål – Paul Hansen

The March of No Return. Fotografi av Paul Hansen.

29 juni – 29 september 2019

Vi talar ibland om bilder som om de vore fysiska ting. Föremål som allt snabbare produceras av liten linsförsedd manick i allt högre upplösning. Men för mig har bilder inte särskilt mycket med vare sig kameror eller teknik att göra. Kameror är förstås nödvändiga verktyg, men de är bara det; verktyg.

This benefit of seeing… can come only if you pause a while, extricate yourself from the maddening mob of quick impressions ceaselessly battering our lives, and look thoughtfully at a quiet image… the viewer must be willing to pause, to look again, to meditate.

Dorothea Lange

Svensk översättning

Den här fördelen med att se … kan bara komma om du pausar en stund, drar dig undan från den irriterande horden av snabba intryck som oavbrutet bombarderar våra liv, och eftertänksamt betraktar en tyst bild … betraktaren måste vara villig att pausa, att titta igen, att meditera.

Jag instämmer med Dorothea Langes vackra ord som hon uttryckte för över femtio år sedan. För mig handlar bilder, när jag fotograferar likaväl som när jag betraktar dem, om att se. Att stanna upp ett litet slag, att tillåta ögonblicket framför dig att bli en del av ditt här och nu.

Bilder är så mycket mer än trycksvärtiga fyrkanter mellan raderna i en dagstidning eller klickvänliga ljusplattor på en skärm. De är skärvor av förfluten tid som oavsett personliga ingångsvärden, förkunskaper, utbildning, ålder eller bakgrund mer kan betraktas som fönster in till andra människors verklighet.

Fotografierna du ser i utställningen här i Sundsvall är tagna de senaste fem-sex åren, några så sent som i år. De speglar mitt arbete som nyhetsfotograf där stora nyhetshändelser inte sällan utspelar sig bortom landets gränser – dominerade av krig och kriser men även kretsar kring mänskliga möten av väldigt olika slag.

Auschwitzöverlevaren Hédi Fried, stenkastaren Yassir Arafat i Gaza, Zinaida Filippjeva i Ukrainska frontstaden Kamjanka, Greta Thunberg på marsch i Stockholm. Renskötarparet Juhan Aslat Siri och Marja Skum i Ammarnäs. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.

Som fotograf på en tidning är det en ständig utmaning att visuellt komprimera och destillera komplexa skeenden på hundradelar av en sekund. Färden mot den utopiska ”bra bilden” är ryckig, osäker och kantad av tvivel. Var? Hur? När? Vem? Varför?

Om jag en dag lyckas vara på rätt plats, välja rätt objektiv, rikta den åt rätt håll i rätt tid och trycka av när det händer, (vad nu ”det” är) och skicka iväg bilderna till redaktionen är det omedelbart dags att börja arbeta mot nästa publicering. Journalister skriver varje dag i nyhetsflodens brusande flöde och reportaget som de kanske riskerat livet för att genomföra, eller som tog flera år att producera, sedimenteras raskt bort i den dagliga rapporteringen. Att ges möjligheten att vaska fram några av de senaste årens berättelser och sammanställa dem på det här viset känns därför som en stor ynnest. Skildringarna får lov att andas lugnare och vila i sitt ämne.

För mig är många av berättelserna en yttersta manifestation av disfunktionaliteten hos maktens män. Det är oftast män, de som bygger murar i avsikt att forma en skarp gräns mellan vi och dom och därigenom skapa en mörk plats där rädslan för den andre kan omvandlas till skarp politisk ammunition.

Jag har tematiserat bildberättelserna i olika former. Vissa färdas långt och länge över tid och rum medan andra är mer koncentrerade till ämne och plats.

Men det du kommer att uppleva är i realiteten en enda lång homogen berättelse. Alla bildberättelserna har en minsta gemensam nämnare:

Det kunde lika gärna ha varit du.

Paul Hansen, Stockholm juni 2019

Om Paul Hansen

Paul Hansen (f. 1964) är bildjournalist och arbetar sedan 2000 hos Dagens Nyheter. Född och uppvuxen i Partille har han nu sin bas i Stockholm med hela världen som arbetsfält. Efter utbildning vid Poppius journalistskola har han sedan 1989 arbetat både som frilansfotograf och som anställd vid några av Sveriges största nyhetsredaktioner. Hansens arbete har belönats med flera internationella och nationella priser, bland annat World Press Photo och Årets Fotograf i Sverige nio gånger.

Utställningen innehåller starkt bildmaterial.

Vernissage

Lördag 29 juni klockan 13.00

Paul Hansen närvarar vid vernissagen.

Visning

Onsdag 18 september klockan 12.00

Kontakt

Kulturmagasinet

060-19 18 00

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Petter Österlund Intendent

070-347 77 85

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.