Medelpadsarkiv

Medelpadsarkiv är ett centrum för den lokalhistoriska forskningen i Sundsvallsdistriktet.

Arkiv hela året

Vad har arkiven hjälpt dig med? Dela med dig av din arkivberättelse. 2018 fyller Riksarkivet 400 år. Vi och andra arkiv i hela Sverige är med på födelsedagskalaset.

Om du är intresserad: Berätta din historia »

Forska

Hos oss kan du söka i olika databaser som rör lokalhistoria och släktforskning.

Vi har även de lokala tidningarna på mikrofilm, arkiv från Sundsvalls stad och landskommuner, arkiv från Medelpads föreningsliv samt person- och gårdsarkiv.

I våra hyllor kan du ta del av många olika register, mikrofilmer och mikrokort. Det mesta är koncentrerat till Medelpad men en del handlingar rör hela Västernorrland.

Förteckning

Mikrokort, mikrofilmer och register (PDF)

Databaser och register

 • ArkivDigital: Kyrkböcker, bouppteckningar, mantalslängder, militära rullor m. m.
 • Begravda i Sverige 2, 6,4 miljoner begravda på närmare 3000 kyrkogårdar.
 • Emibas: Emigranter från mer än 2 300 församlingar, omkring tre fjärdedelar av alla emigranter från Sverige.
 • Emigranten: Innehåller flertal databaser med bl a namnen på ca 1,4 miljoner utvandrare vilka emigrerat över svenska hamnar. Här finns uppgifter om deras ressällskap, hemorter, ålder, destinationer och emigrationstid.
 • Familjeregister för Medelpad.
 • Folkbokföringen 1970, 1980, 1990.
 • Folke Bernadottesamlingarna
 • Gamla stan under 750 år.
 • Indiko: Innehåller uppgifter ur 1800-talets kyrkböcker för Sundsvalls stad och sexton kringliggande församlingar. Det är också möjligt att söka direkt i de olika källorna och att återskapa sidor ur dessa.
 • Klara, Stockholm: En databas över boende i stadsdelen Klara 1878-1926.
 • Kungsholmen, Stockholm: Artiklar, bilder, register, kartor, film.
 • Ljustorpsbor 1500-1800.
 • Rotemannen. Innehåller uppgifter ur Rotemansarkivet mellan 1878-1926, Stockholms stad.
 • Smed-skivan 2011: Person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet.
 • Sockenskivor med familjeregister för Alnö, Indal-Liden-Holm, Sättna, Torp, Tynderö.
 • Stigsjö byar och gårdar.
 • Svenska ortnamn 1999: Innehåller 403543 ortnamn i Sverige.
 • Sveriges dödbok 1860-2016, förhandsversionen. Innehåller en varierande grad av persondata om de människor som avlidit i Sverige under den angivna tiden.
 • SVAR: Ger tillgång till kyrkböcker, folkräkningar, register mm.
 • Söder i våra hjärtan: En databas över stadsdelen Söder i Stockholm 1870-1930. Här finns personuppgifter, kartor, artiklar och fotografier.
 • Viksjö byar och gårdar.

Forskarsal

I vår forskarsal studerar du arkivhandlingar som du lånar av oss eller via fjärrlån. Här finns även datorer som ger dig tillgång till databaser med släkt- och lokalhistorisk inriktning.

Centralarkiv

Kommunala handlingar från 1965 och framåt finner du i Kommunarkivet.

I våra lokaler hittar du också Föreningsarkivet Västernorrland som ansvarar för föreningslivets kulturarv. De har allt från de stora folkrörelserna till idrottsföreningars arkiv.

Västra delen av Storgatan var stadens infartsled, en livlig affärsgata med fina kvarter och gediget byggda trähus, allt uppfört efter branden 1888.

Under 1960-talet revs mycket av den gamla trähusbebyggelsen i Sundsvall och bland det första som fick skatta åt förgängelsen var Västermalm. Det behövdes vid den tiden mer bostäder och därför revs kvarteren till förmån för dagens flerfamiljshus. Bilden är tagen 1961 i korsningen Storgatan-Åkersviksgatan.[ Foto: Norrlandsbild, Sundsvalls museum Fotoarkivet.

Sundsvallsminnen

Via Sundsvallsminnen kan du söka information och källmaterial om människor, miljöer, händelser och företeelser i det historiska Sundsvallsområdet.

Sök i Sundsvallsminnen »

Vidöppet på Arkivens dag

10 november 2018 klockan 11-16

Släktforskningens dag

Lördag 19 januari 2019 klockan 11-15

Porträtt av E. A. Granberg, Laura Näsholm och teckning föreställande Erik Hansson Tjernström.

Foto: Sundsvalls museum Fotoarkivet, Medelpadsarkiv

Tre liv

Utställningen berättar om tre personer som lämnat spår i vårt arkiv.

E. A. Granberg

1895 kom E. A. Granberg till Stöde för att arbeta som folkskollärare. Vid sidan att sitt yrke drev han en jordbruksskola, samlade gamla sagor och sägner och förespråkade trädgårdsodling. Han var också kommunalpolitiskt engagerad.

Laura Näsholm

1904 anställdes Laura Näsholm som skolköksföreståndarinna i Sundsvalls folkskolors skolkök. Hösten 1925 gav Laura Näsholm ut ”Lilla köksan”. Den innehöll recept som Laura hade samlat och använt i undervisningen i Sundsvalls skolkök. ”Lilla köksan” gavs ut i femton upplagor och användes i hushållsundervisningen i folkskolan och fortsättningsskolan i hela Sverige.

Erik Hansson Tjernström

Erik Hansson Tjernström var ett känt Sundsvallsoriginal. Han dog 1913, men hans minne levde länge kvar hos sundsvallsborna. Han var känd för sin slagfärdighet och sina originella infall. I alla sammanhang beskrevs han som glad, vänlig och oförarglig. Ett av hans uttryck var ”Frid allesammans – jag ä’ bara Tjernström, min moders ende son!”

Vi söker dig

Dokument med skrivstil kan vara svåra att läsa för den som inte är van. Vi söker dig som vill vara med och fördjupa sig i stadens historia och hjälpa oss att göra dokument både lättlästa och mer tillgängliga.

Skriva av gamla dokument

Ditt uppdrag blir att skriva av gamla dokument exakt som de ser ut. Du arbetar med avskriften på egen hand, men deltar också i träffar under trevliga former där vi pratar om de problem som kan dyka upp. Under arbetets gång får du naturligtvis hjälp av oss. Du behöver egen dator och arbetar i din egen takt.

Sundsvalls stads Drätselkammare

Vi börjar med protokoll från Sundsvalls stads Drätselkammare, som hade i uppdrag att förvalta stadens mark och fastigheter, sköta den ekonomiska förvaltningen och andra mer allmänna uppdrag. Verksamheten pågick mellan 1874-1973, men vi fokuserar på åren 1874-1900. Protokollen ger en bred inblick i det gamla Sundsvall.

Publicering av texten

Avskriften publiceras på Sundsvallsminnen. Hela texten blir därmed sökbar, lättare att läsa och fler får möjlighet att lära sig om vår lokala historia och människorna som har bott och verkat i Sundsvall.

Anmälan

Om du är intresserad kontakta oss på telefon 060-19 18 75 eller e-post medelpadsarkiv@sundsvall.se. Vi startar nya grupper när tillräckligt många har anmält sig.

Välkommen!

Ordinarie öppettider

Måndag 10-16
Tisdag 10-16
Onsdag 10-16
Torsdag 10-16
Fredag 10-16

Öppettider helgdagar 2018

Nyårsdagen Stängt
Trettondagsafton 10-15
Skärtorsdag 10-15
Långfredag Stängt
Annandag påsk Stängt
Valborgsmässoafton 10-15
Första Maj Stängt
Dag före Kristi himmelsfärds dag 10-15
Kristi himmelsfärds dag Stängt
Dag före Nationaldagen 10-15
Nationaldagen Stängt
Fastighetsunderhåll 18-21 juni Stängt
Midsommarafton Stängt
Dag före Alla helgons dag 10-15
Julafton Stängt
Juldagen Stängt
Annandag jul Stängt
Nyårsafton Stängt

Extraöppet på lördagar 2018

20 januari (Släktforskningens dag) 11-15
24 februari 11-15
24 mars 11-15
15 september (Stenstansdagarna) 11-15
10 november (Vidöppet på Arkivens dag) 11-16
20 november 11-15

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.