Medelpadsarkiv

Är du intresserad av lokalhistoria och släktforskning? Här kan du spendera timmar med våra arkiv och databaser.

Medelpadsarkiv är ett centrum för den lokalhistoriska forskningen i sundsvallsdistriktet. Här hittar du arkiv, databaser och andra hjälpmedel.

 • Databaser med släkt- och lokalhistorisk anknytning
 • Arkiv från Sundsvalls stad och landskommuner
 • Arkiv från Medelpads föreningsliv
 • Person- och gårdsarkiv
 • Lokaltidningar på mikrofilm

Sök mer lokalhistoria på Sundsvallsminnen

Laura Näsholm. Skolkökslärarinna och engagerad föreningsmänniska

Foto: Sundsvalls museum, Fotoarkivet

Tre liv

Utställningen berättar om tre personer som lämnat spår i vårt arkiv.

 • Laura Näsholm, skolkökslärarinna och föreningsmänniska.
 • Erik Hansson Tjernström, ett känt sundsvallsoriginal på sin tid.
 • E. A. Granberg, folkskollärare i Stöde, ”trädgårdsapostel” och upptecknare av sagor och sägner.

Extraöppet

lördag 21 januari 2017 klockan 11-15
lördag 18 februari 2017 klockan 11-15
lördag 18 mars 2017 klockan 11-15 (Släktforskningens dag)
lördag 22 april 2017 klockan 11-15
lördag 16 september 2017 klockan 11-15 (Stenstansdagarna)
lördag 21 oktober 2017 klockan 11-15
lördag 11 november 2017 klockan 11-16 (Vidöppet på Arkivens dag)

Helgöppettider

torsdag 5 januari 2017 klockan 10-15
fredag 6 januari 2017 stängt
torsdag 13 april 2017 klockan 10-15
torsdag-måndag 14-17 april 2017 stängt
måndag 1 maj 2017 stängt
onsdag 24 maj 2017 klockan 10-15
torsdag 25 maj 2017 stängt
måndag 5 juni 2017 klockan 10-15
tisdag 6 juni 2017 stängt
måndag-söndag 19-25 juni 2017 stängt
fredag 3 november 2017 klockan 10-15
måndag-tisdag 25-26 december 2017 stängt

Släktforskningens dag

Lördag 20 januari 2018 klockan 11-15

Vidöppet på Arkivens dag

10 november 2018 klockan 11-16

Vi söker dig

Dokument med skrivstil kan vara svåra att läsa för den som inte är van. Vi söker dig som vill vara med och fördjupa sig i stadens historia och hjälpa oss att göra dokument både lättlästa och mer tillgängliga.

Skriva av gamla dokument

Ditt uppdrag blir att skriva av gamla dokument exakt som de ser ut. Du arbetar med avskriften på egen hand, men deltar också i träffar under trevliga former där vi pratar om de problem som kan dyka upp. Under arbetets gång får du naturligtvis hjälp av oss. Du behöver egen dator och arbetar i din egen takt.

Sundsvalls stads Drätselkammare

Vi börjar med protokoll från Sundsvalls stads Drätselkammare, som hade i uppdrag att förvalta stadens mark och fastigheter, sköta den ekonomiska förvaltningen och andra mer allmänna uppdrag. Verksamheten pågick mellan 1874-1973, men vi fokuserar på åren 1874-1900. Protokollen ger en bred inblick i det gamla Sundsvall.

Publicering av texten

Avskriften publiceras på Sundsvallsminnen. Hela texten blir därmed sökbar, lättare att läsa och fler får möjlighet att lära sig om vår lokala historia och människorna som har bott och verkat i Sundsvall.

Anmälan

Om du är intresserad kontakta oss på telefon 060-19 18 75 eller e-post medelpadsarkiv@sundsvall.se. Vi startar nya grupper när tillräckligt många har anmält sig.

Välkommen!

Forskarsal

I Medelpadsarkivs forskarsal studerar du arkivhandlingar som du lånar av oss eller via fjärrlån. Vi har dessutom ett flertal datorer där du har tillgång till databaser med släkt- och lokalhistorisk inriktning.

Centralarkiv

Kommunala handlingar från 1965 och framåt finner du i kommunens centralarkiv i kommunalhuset.

Medelpadsarkiv har en stor mängd register och mikrofilmer. Du kan även söka i olika databaser som rör lokalhistoria och släktforskning.

Databaser och register på Medelpadsarkiv

 • ArkivDigital: Kyrkböcker, bouppteckningar, mantalslängder, militära rullor m. m.
 • Begravda i Sverige 2, 6,4 miljoner begravda på närmare 3000 kyrkogårdar.
 • Emibas: Emigranter från mer än 2 300 församlingar, omkring tre fjärdedelar av alla emigranter från Sverige.
 • Emigranten: Innehåller flertal databaser med bl a namnen på ca 1,4 miljoner utvandrare vilka emigrerat över svenska hamnar. Här finns uppgifter om deras ressällskap, hemorter, ålder, destinationer och emigrationstid.
 • Familjeregister för Medelpad.
 • Folkbokföringen 1970, 1980.
 • Folke Bernadottesamlingarna
 • Gamla stan under 750 år.
 • Indiko: Innehåller uppgifter ur 1800-talets kyrkböcker för Sundsvalls stad och sexton kringliggande församlingar. Det är också möjligt att söka direkt i de olika källorna och att återskapa sidor ur dessa.
 • Klara, Stockholm: En databas över boende i stadsdelen Klara 1878-1926.
 • Kungsholmen, Stockholm: Artiklar, bilder, register, kartor, film.
 • Ljustorpsbor 1500-1800.
 • Rotemannen. Innehåller 4,7 miljoner poster ur Rotemansarkivet mellan 1878-1926. Stockholms stad utom övre Norrmalm, Vasastan och Bromma.
 • Smed-skivan 2011: Person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet.
 • Sockenskivor med familjeregister för Sättna, Torp, Tynderö.
 • Svenska ortnamn 1999: Innehåller 403543 ortnamn i Sverige.
 • Sveriges dödbok 1901-2013: Innehåller en varierande grad av persondata om de människor som avlidit i Sverige under den angivna tiden.
 • SVAR: Ger tillgång till kyrkböcker, folkräkningar, register mm.
 • Söder i våra hjärtan: En databas över stadsdelen Söder i Stockholm 1870-1930. Här finns personuppgifter, kartor, artiklar och fotografier.

I våra hyllor kan du ta del av många olika register och några pärmar med mikrokort. Det mesta är koncentrerat till Medelpad men en del handlingar rör hela Västernorrland. Vi har även de lokala tidningarna på mikrofilm.

Förteckning över mikrokort, mikrofilmer och register.

I våra lokaler hittar du också Föreningsarkivet Västernorrland som ansvarar för föreningslivets kulturarv.

Kontakt

Medelpadsarkiv

060-19 18 75

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Öppettider

måndag-fredag klockan 10-16

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.