Energi- och klimatrådgivning

Vi hjälper hushåll, föreningar, skolor och mindre företag till effektivare energianvändning och mindre klimatpåverkan.

Sundsvalls kommunala energi- och klimatrådgivning finansieras av Energimyndigheten.

Informationshörnan har semesterstängt 25 juni – 19 augusti

Ring för rådgivning eller boka tid för en träff.
Måndag klockan 12.00-13.00 kan du träffa oss i Konsumentrådgivningens informationshörna på plan 2 i Kulturmagasinet.

Du kan bland annat fråga oss om

 • Minskad energianvändning
 • Uppvärmning
 • Bidrag och stöd

För att få ett så förmånligt elpris som möjligt bör du jämföra olika elbolag.

Elpriskollen jämför olika elbolag

Elpriskollen – en heltäckande och aktuell prisjämförelse av alla elhandelsbolag. Du kan anpassa din sökning i databasen efter dina önskemål om t.ex. miljökrav och bindningstid.
Ring energi- och klimatrådgivningen om du har frågor om elvatal!

Frågor och hjälp

Har du frågor som inte ditt elhandelsbolag eller ditt nätbolag kan hjälpa dig med kan du vända dig till Konsumenternas elrådgivningsbyrå.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Det kan bli dyrt att inte välja elavtal

Gör du inget eget val av elavtal utser den lokala nätägaren (det företag som har hand om elnätet på orten) en elhandlare som säljer el till dig. Du får då ett avtal med så kallat tillsvidarepris.
Tillsvidarepriset är nästan alltid högre jämfört med andra typer av avtal, även hos samma elhandlare. Man får även ett tillsvidarepris om man haft ett avtal där bindningstiden gått ut utan att ha förlängts eller ersatts med något annat avtal.

Solelportalen

Funderar du på att skaffa solceller?  På Solelportalen finns samlad information och oberoende vägledning inför beslutet.
På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om solceller.
www.solelportalen.se

Solkartan

Här kan du använda solkartan till att beräkna hur bra solceller passar för ditt hus.
Läs mer och prova solkartan på ditt hus

Du kan spara pengar på att göra en översyn av huset och minska din energianvändning och dina kostnader.

Hushållsel på Energimyndighetens hemsida

På Energimyndighetens hemsida finns testresultat på allt från julbelysning till värmepumpar, tester Energimyndigheten!

Villans klimatskal

Ett bra klimatskal, det vill säga väggar, tak, golv och fönster, gör att värmen inte försvinner lika fort ut i den omgivande kylan.

Klimatskalets svaga punkter är fönster och tak, därför kan det vara värdefullt att göra en tilläggsisolering eller byta fönster i samband med övergång till ett effektivare uppvärmningssystem.

Utnyttja solen!

Solvärme

Kombinera din uppvärmning med solfångare. Har du ved- eller pelletspanna slipper du oftast elda i pannan under sommaren för att få varmvatten. Även om du inte har någon värmepanna kan du komplettera med solfångare för att få varmvatten via solfångare under halva året.

Solceller

Genom att installera solceller minskar du ditt beroende av köpt el och gör samtidigt en insats för miljön, läs mer på Energimyndighetens hemsida! För tillfället finns ett stöd för installation av solceller.

Den el som produceras kan du antingen använda direkt, då slipper du både kostnaden för köpt el och elöverföringsavgift.

Produceras mer el än du använder går överskottet direkt ut på elnätet. För den el du säljer får du ersättning från det elbolag som köper din el, du får även göra en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme. Dessutom kan du sälja ursprungsgaranti och elcertifikat för den el du säljer. Läs mer här om elcertifikat och om ursprungsgarantier.

Coacher för energi och klimat

Stöd för små och medelstora företag

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat. Coacher finns tillgängliga lokalt i landet och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning.

Läs mer om coacher för energi och klimat på Energimyndighetens hemsida

Kontakt:

Rolf Söderlund
Coach för energi och klimat
Telefon: 072-587 72 32
Hemsida: Energimyndigheten.se/coach
Mejl: rolf.soderlund@ange.se

Tips och råd för dig som har elavbrott och behöver värme i din bostad

Du kan läsa mer på Energimyndighetens sidor  

Det finns en rad olika uppvärmningssystem. Ur miljösynpunkt är det svårt att säga att ett specifikt system är det bästa.

Uppvärmningssystem

 • Biobränsle – pannor/kaminer
 • Elvärme
 • Fjärrvärme
 • Olja
 • Solvärme (komplement)
 • Värmepump (luft-, berg-, sjö-, jordvärmepump)

Alla uppvärminingssystem har för- och nackdelar och flera faktorer inverkar. Till exempel husets konstruktion, när det är byggt, energibehov, var i landet det ligger och i vilken kondition huset är.
På Energimyndighetens sida om uppvärmning kan du läsa mer om olika uppvärmingssystem och vad du kan göra för att minska din energianvändning.

Energimyndigheten/uppvärmning

Jämföra olika uppvärmningssystem

Det finns tester gjorda och på Energimyndighetens hemsida kan du hitta aktuella tester. Du hittar dem här!

Energimärkning

Nu är det krav på att pannor, värmepumpar, varmvattenberedare, ackumulatortankar med flera ska ha energimärkning. Titta på märkningen när du jämför olika uppvärmningsalternativ! Läs mer på energimyndighetens hemsida!

Energikalkyl

Med Energimyndighetens energikalkyl får du en rad praktiska råd med allt från enkla spartips till byte av hela värmesystemet. Du ser ochså vilken besparing olika åtgärder ger.

Energikalkylen

Ditt stöd i energieffektiviseringsarbetet

Vill du energieffektivisera din bostad, fastighet, lokal eller företag? Vill du minska energianvändningen och kostnaderna för ditt företags resor och transporter?
Energiaktiv.se riktar sig först och främst till dig som äger småhus, flerbostadshus, lokaler men också till företag inom exempelvis tillverkning och jordbruk. Den riktar sig även till dig som vill undersöka energieffektiviseringsmöjligheter för transport inom organisationen.
När du ska energieffektivisera din fastighet eller ditt företag kan det finnas både ekonomiska och miljömässiga vinster. Även för dig som redan har fått förslag på energibesparande åtgärder kan energiaktiv.se hjälpa dig att komma igång. Vilken typ av företag eller fastighet du än äger så får du här stöd i arbetet från kartläggning till uppföljning.

Läs mer på www.energiaktiv.se

Webbplatsen energiaktiv.se är ett samarbetsprojekt mellan tre myndigheter: Energimyndigheten, Boverket och Jordbruksverket.

Du kan få bidrag för att installera solceller eller göra ROT-avdrag.

Solceller

I regeringens budget för 2016-2019 finns 1,395 miljarder kronor som ska fördelas under dessa fyra år.

Läs mer om solenergi hos Energimyndigheten.

 • Ny stödnivå gäller från 1 januari 2018.
 • Stödnivån för samtliga sökande är maximalt 30 procent.
 • Alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner kan söka.
 • Det maximala stödbeloppet är 1,2 mil­joner kronor per solcellssystem, de stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
 • Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.
 • Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelsen.
 • Stödet omfattar alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.

Ersättning vid överproduktion av solel

 • Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kWh.
 • När man säljer el måste man momsregistrera sig och betala moms på 25 procent. Men om den totala momspliktiga försäljningen är högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår är du befriad från moms. Läs mer om mikroproduktion av förnybar el och moms på Skatteverkets hemsida
 • Från 1 januari 2015 kan man göra skattereduktion för mikroproduktion av el. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen och är på 60 öre/kWh för den el som matas ut till elnätet. Maximal skattereduktion är 18 000 kr/år. Solel som säljs under 2015 anges i deklarationen 2016 och då, får man tillbaka pengarna. Läs mer på Skatteverkets hemsida!
 • Som producent kan du även ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning av el som är ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion. Läs mer om elcertifikat.

Stöd för energilagring

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

 • Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Länsstyrelserna beslutar om att ge stöd och bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.
 • Ansökan till Länsstyrelserna kan göras via Boverkets E-tjänst, blankett kan laddas ner på Energimyndighetens hemsida.
 • För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.
 • Lär mer på Enregimyndighetens hemsida, här kan ansökningsblankett laddas ner via Energimyndighetens hemsida, energimyndigheten.se

Solvärme

För närvarande kan den som vill installera solvärme utnyttja ROT-avdraget, du kan då göra ett schablonmässigt ROT-avdrag med 30% av den totala installationskostnaden.

Läs mer om solvärme i broschyren solkart solvärme, solklart solvärme

Förteckning över solfångare på svenska marknaden som är certifierade med Solar Keymark inklusive beräknade årliga energiutbyten hittar du på sp.se.

ROT-avdrag

Allt du behöver veta om ROT-avdraget, för dig som privatperson

Installation av solceller berättigar till ROT-avdrag. Arbetskostnaden beräknas schablonmässigt till 30 % av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skatte-reduktionen är hälften av detta belopp. Man kan inte få bidrag och samtidigt göra Rot-avdrag.

Miljöbilar

Du som köper en ny miljöbil blir befriad från fordonsskatt de första 5 åren. Du kan läsa mer om miljöbilspremien på Energimyndighetens webbplats eller på Transportstyrelsens hemsida.

Supermiljöbilspremie

Regeringen har beslutat att förlänga supermiljöbilspremien.

För 2016 är premien 40 000 kr för elbilar och 20 000 kr för laddhybrider.

 • En supermiljöbil är en personbil som uppfyller EUs senaste avgaskrav (Euro 5 eller Euro 6) och med utsläpp på högst 50 gram koldioxid per km vid blandad körning.
 • Målgruppen omfattar såväl fysiska personer (privatpersoner) som juridiska personer (offentlig sektor och företag, inkluderande taxibolag och biluthyrningsföretag).

Premiens storlek

 • För fysiska personer är premien 40 000 kr för en ren elbil och 20 000 kr för en laddhybrid som uppfyller kraven.
 • För juridiska personer är premien för en ren elbil 35 procent av skillnaden i nybilspris mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil (Transportstyrelsen avgör), dock högst 40 000 kronor. För en laddhybrid är premien 17,5 procent och högst 20 000 kr enligt ovan.
 • Under 2016 finns 309 miljoner kronor avsatta för utbetalning av supermiljöbilspremie. Premien betalas ut så länge pengarna räcker.

Elfordonspremie

Privatpersoner kan söka bidrag för att köpa elcykel, elmoped eller elmotorcykel och vissa fordon som kan användas av personer med fysisk funktionsnedsättning.
Bidraget gäller för fordon köpta tidigast den 20 september 2017. Bidraget omfattar 25 procent av priset på fordonet inklusive moms, eller maximalt 10 000 kronor.
Läs mer: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/

Stöd till företag

Energikartläggningscheck

Energikartläggning av verksamheten är en bra möjlighet för företag att få kontroll på sin energianvändning och därmed goda möjligheter till minskade energikostnader.

Företag som använder 300 MWh energi eller mer per år

Kan få stöd med 50 procent för att göra en energikartläggning av sin verksamhet. Kartläggning gäller för värme, kyla , el och drivmedel. Läs mer på Energimyndighetens hemsida!

Stöd till lokaler

Många av de bidrag och stöd till lokaler som funnits har försvunnit. Läs mer om det på Boverkets webbplats.

Bidrag och andra stöd till lokaler

Stöd till alla utom privatpersoner

Naturvådsverket ger stöd för investeringar som ger största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet är att minska de utsläpp som påverkar klimatet.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning Konsument Sundsvall

060-19 12 77, 060-19 22 35

Mona Tjernström
Ida-Marie Stjerna
Konsument Sundsvall
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.