Kompiskortet

Kompiskortet är en möjlighet för den som har vissa funktionsnedsättningar att lättare ta del av olika kultur- och fritidsaktiviteter.

Två tecknade personer spelar badminton

Foto: Illustration, Samuel Granhammar

Kompiskortet är en möjlighet för en person som har vissa funktionsnedsättningar att lättare ta del av olika kultur- och fritidsaktiviteter. Det innebär att den som har ett Kompiskort betalar som vanligt för aktiviteten och får ta med en kompis som följer med gratis. Personen bestämmer själv vilken kompis den vill ta med sig, det kan till exempel vara en vän, släkting eller personal och det behöver inte vara samma person varje gång. Själva Kompiskortet kostar ingenting.

Kompiskortet är även en möjlighet för föreningar och aktörer inom kultur- och fritidsområdet att bidra till ett tillgängligare Sundsvall.

Vill du ha informationen om Kompiskortet som en folder du kan skriva ut så mejlar du agneta.forsberg@sundsvall.se

 • Kompiskortet gäller för dig som på grund av en funktionsnedsättning har en insats enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller en insats från kommunens socialpsykiatri
 • Du ska ha fyllt 13 år och vara folkbokförd i Sundsvalls kommun
 • Kortet är personligt och får bara användas av dig
 • Kompiskortet gäller i fem år, sedan måste du ansöka på nytt
 • Missbruk av Kompiskortet kommer att påverka en eventuell förlängning av kortet.

Så här ansöker du

För att ansöka om Kompiskortet behöver du ett foto av dig själv där ansiktet syns tydligt. Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare godkänna att du ansöker.

Välkommen att ansöka om Kompiskortet!

Kompiskortet

Har du frågor om att ansöka om Kompiskortet så mejla agneta.forsberg@sundsvall.se

Kultur och fritids verksamheter

Badhus, simhallar (gym för de som är 15 år eller äldre)

Kultur

Skidåkning

Föreningar och andra aktörer

Det är viktigt att du som har kortet tar reda på vad som gäller hos de föreningar och aktörer som är anslutna. Det kan hända att det finns en åldersgräns eller begränsad tillgänglighet. Kontakta dem gärna innan besöket. Listan med föreningar som är anslutna till Kompiskortet uppdateras löpande.

Kultur

Kompiskortet är framtaget för personer med funktionsnedsättning i åldern 13 år och uppåt. Med Kompiskortet går man två personer till priset av en på olika kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Genom att kunna ta med sig en kompis kostnadsfritt kan fler få det stöd och den trygghet de behöver för att kunna testa nya aktiviteter och möta nya människor.

 • Som föreningsliv, organisation och aktör inom kultur- och fritidsområdet kan ni göra en viktig insats genom att ansluta er till Kompiskortet
 • Ni får ingen ersättning för att ni ansluter er. Däremot når ni nya målgrupper och personer som även kan marknadsföra er verksamhet vidare till andra
 • Ni bestämmer vad Kompiskortet ska gälla för i er verksamhet, till exempel: entréavgifter, medlemskap, medverkan vid särskilda tillfällen, pass, dagar och tider eller vid särskilda arrangemang
 • Er medverkan är frivillig och ni kan när som helst avsluta er medverkan genom att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

Kompiskortet är ett koncept som finns i flera andra kommuner och det är ett steg på vägen mot ökad tillgänglighet. Så gör som föreningar runt om i Sverige – anslut er verksamhet till Kompiskortet och bidra till ett tillgängligare Sundsvall.

Välkommen att ansluta till Kompiskortet!

Kompiskortet - till föreningar och aktörer som vill ansluta sig

Anslutna föreningar och aktörer kan mejla oss så bifogar vi affisch att skriva ut och sätta upp i sin verksamhet, e-post: kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Kontakt vid frågor om att ansluta sin verksamhet till Kompiskortet, e-post: kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Frågor om att ansöka om Kompiskortet

Agneta Forsberg, e-post: agneta.forsberg@sundsvall.se
Växel: 060-19 10 00

Frågor om att ansluta förening eller annan verksamhet till Kompiskortet

Kultur-och fritidsförvaltningen, e-post: kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se
Växel: 060-19 10 00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.