Snöskoter

Det finns många skoterleder som klubbarna i Sundsvall och Timrå håller åkbara. Här kan du även se skoterförbudområden som är beslutade av Sundsvalls kommun.

Skoterled i Sundsvalls kommun

Foto: Sundsvalls kommun

Inom dessa skoterförbudsområden finns det också beslutade skoterleder. Övrig körning inom områdena är förbjuden. I kommunen kan det finnas andra förbudsområden som till exempel naturskyddsområden. Mer information om skoter i naturen finns hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen, motortrafik i naturen.

Du får fritt framföra snöskoter på de leder som finns i din kommun eller sjöis. Mark som är privat och där du är osäker på om det finns till exempel nysatta plantor eller annan ömtålig mark ska du alltid kontakta markägaren för tillstånd att framföra din skoter, men är det ett förbudsområde kan markägaren inte ge tillstånd.

Karta över områden med skoterförbud

Det finns vissa områden där snöskoter inte får framföras, där har särskilda skoterleder dragits för att kunna passera dessa områden. Kommunen har tagit fram en karta som ska vara till hjälp för dig som framför snöskoter i känsliga områden och tätbebyggt område.

Förbudsområde för snöskoter.

Köp skoterledskartan för att hitta rätt led

Skoterklubbarna i Sundsvall och Timrå har tillsammans tagit fram en skoterledskarta som visar leder även utanför förbudsområde. Klubbarna har kartor till försäljning.

Skoterklubbar i kommunen

Attmar, Matfors med omnejd:

Attmars SK på Facebook

Indal, Liden via Timrå:

Team Widelake

Kovland med omnejd:

Kovlands SK

Liden med omnejd:

Drakabergets SK

Liden norr mot Järkvissle:

Trollrikets SK 

Matfors med omnejd:

Matfors SK

Njurunda söder mot länsgräns:

Njurunda SK

Stöde med omnejd:

Stöde skoterklubb på Facebook

Timrå med omnejd:

Timrå snöskoterklubb

Kontakt

Fritidsinformation Information om det mesta på din fritid

060-19 20 10

Adress: Kommunhusets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.