Sundsvalls Naturskyddsfond

Fonden är en insamlingsstiftelse gemensam för Sundsvalls kommun och Naturskyddsföreningen Sundsvall – Ånge.

Syftet med fonden är att samla in pengar för att skydda värdefull natur. Det kan gälla områden med sällsynta och skyddsvärda arter i skogar, sjöar och vattendrag. Fonden påverkar även länsstyrelsen, skogsstyrelsen och skogsägare att värna och vårda värdefull natur. Den sociala naturvården, alltså natur runt våra bostadsområden, är också föremål för fondens verksamhet.

Istället för att ge blommor i samband med exempelvis begravningar och uppvaktningar kan du sätta in pengar på fondens plusgiro 36 59 88-5. Fonden tar också emot större gåvor och testamenten.

Om du önskar att din gåva ska uppmärksammas med ett tack- eller minneskort i samband med till exempel en begravning eller födelsedag, meddelar du fondens kontaktperson genom telefon eller e-post.

Sundsvalls Naturskyddsfond bildades 1995 på uppdrag av kommunstyrelsen. Styrelsen består av sju ledamöter med ersättare varav fyra ledamöter är utsedda av Sundsvalls kommun och tre ledamöter är utsedda av Naturskyddsföreningen Sundsvall. Fonden är även ett viktigt nätverk vad gäller naturvården i kommunen.

Vill du veta mer?

Kontakta Miljökontorets reception på 060-19 11 90 och be att få tala med fondens sekreterare.
Det går också att mejla miljönämnden: miljonamnden@sundsvall.se.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.