Naturreservat

Vi har många vackra naturreservat i vår kommun. Allt från orörda skogar till välbevarade nybyggen från 1700-talet. Här kan du läsa om varje reservat.

Följande sex naturreservat sköts av Sundsvalls kommun: Norra Stadsberget, Sidsjön, Klampenborg, Lill-Sundsjön, Grenforsen och Målstaallmänningen. Övriga sköts av länsstyrelsen (läs mer om respektive reservat nedan).

Du kan också läsa på länsstyrelsens webbplats om besöksmål

Naturvårdsverket har en sida om skyddad natur

Naturreservat i Sundsvalls kommun

Alla naturreservat i Västernorrland

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.