Fridlysta arter, djur och växter

Det finns många fridlysta växt- och djurarter, vilket innebär att du inte får plocka, samla in, fånga, döda eller på annat sätt skada dem.

I många fall får du inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Det är Naturvårdsverket som beslutar om vilka arter som är fridlysta i hela landet. Länsstyrelserna bestämmer vilka arter som ska fridlysas regionalt i länet.

I Västernorrlands län förekommer cirka 58 växtarter och 13 djurarter som är nationellt fridlysta. Dessutom är ytterligare fyra växtarter sedan tidigare fridlysta i länet.

Mer information:

  • Blåsippa, gullviva och lummerarter får du plocka lite av till dig själv men det är förbjudet att ta dem med rötter eller att plocka för försäljning
  • Huggormar på tomtmark får du fånga in och flytta och i en nödsituation får du döda huggormen
  • Ödlor, grodor, paddor och mindre vattensalamander får du ta in rom för kläckning i studiesyfte, förutsatt att djuren släpps ut igen på samma plats.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.