Hundrastgårdar

Här kan din hund löskopplad träffa och leka med andra hundar.

Hundrastgård på södra kajen

Foto: Roger Andersson

Rastgården ligger i nedre delen av hamnen på södra kajen strax intill vattnet.

Öppettider

Måndag-fredag  07.00-22.00

Trivselregler

  • Fråga alltid de som redan befinner sig i parken om det är ok att ni stiger på. Alla hundar kommer inte alltid överens. Får du inte komma in direkt, vänta utanför i max 20 minuter så får ni bytas av. Vi måste samsas om parken och respektera varandra
  • Plocka upp bajs efter din hund. För allas trevnad och även hundarnas hälsa är det viktigt att parken hålls ren och snygg (gäller även annat skräp som hundarna skulle kunna sätta i sig), soptunnor finns utanför stängslet
  • Rasta gärna din hund innan parkbesöket
  • Du har eget ansvar över din hund och vad den gör, håll den under uppsikt
  • Sjuka hundar och tikar som löper ska inte vara i parken
  • Inga leksaker i parken när andra är där, detta för att undvika konkurrens hundarna mellan
  • Respektera öppettiderna 07.00-22.00
  • Grindarna ska alltid hållas stängda.

Kontakt

Ansvariga för parken är Sundsvalls hundpark.
Mejl: sundsvallshundpark@gmail.com
Hemsida: sundsvallshundpark.webs.com

Kontakt

Fritidsinformation Information om det mesta på din fritid

060-19 20 10

Adress: Kommunhusets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.