Sundsvalls Sportfiskeklubb

Fisket innefattar Sidsjön samt sjöar, åar och bäckar från Holmsjöändan till Selångeråns utlopp i centrum av Sundsvall.

Sundsvalls sportfiskeklubb arbetar aktivt med fiskevård, bland annat havsöringsbeståndet i åsystemet.

Här kan du köpa fiskekort

 • Jaktia, Cupolen Birsta
 • ICA Kovland
 • Via Sundsvalls Sportfiskeklubbs hemsida
 • Här kan du köpa fiskekort på nätet
 • Betala med swish på nummer 123 66 88 220. Ange i meddelanderutan vilken sjö ni fiskar i och i vilket namn. Om det är flera personer som ingår i SWISH betalningen, så ska namn på dessa också skrivas in i meddelanderutan. Det är viktigt, annars blir ert fiskekort ogiltigt.

Fiskekortpriser

Gäller från 1 januari 2021

 • Dagkort Djupsjön och Öravattnet 150 kr/dag/kort, fiske från 06.00 – 24.00
 • Årskort för medlem 300 kr + medlemskap, fiske från 06.00 – 24.00
 • Årskort för familj 400 kr + medlemskap. Barn upp till och med 19 år, fiske från 06.00 – 24.00
 • Årskorten gäller endast fiske för medlemmar, och inkluderar Djupsjön och Öravattnet
 • Årskort övriga vatten 50 kr, (Gäller för hela familjen). Detta kort gäller inte för Djupsjön och Öravattnet, medlemskap ej nödvändigt, fiske från 06.00 – 24.00

Fiskekortet ska medföras vid fiskets utförande och på anmodan uppvisas för polis eller fisketillsyningsman. Ungdomar under 15 år får fiska gratis i målsmans sällskap under förutsättning att målsman löst fiskekort. Delad kvot gäller, det vill säga att fiskar tas upp inom målsmans korts fiskekvot.

Övriga fiskeregler som ska följas:

 • Vid mete är maggot, mask och räka tillåtet i alla klubbens arrenderade vatten. Allt annat bete är förbjudet
 • Fiske får utövas med spö fört från hand, spinn, mete, fluga eller pimpel. Alla former av latmete och ryckfiske är förbjudet
 • I Djupsjön och Öravattnet får max fyra laxartade fiskar per kort tas upp
 • Minimimått: Harr 25 cm, Röding 30 cm, Öring 30 cm i (Djupsjön), Öring 35 cm i (Selångerån – Sättnaån)
 • Fiskeförbud råder i Sulådammen och kvarnen i Kovland (Solums kvarn). Fiskegränser, se skyltar på platsen
 • Rörligt fiske gäller när flera delar fiskeplats, 30 minuter sedan platsbyte i den ordning man kommer till fiskeplatsen.

Fiske i Djupsjön och Öravattnet öppet för fiske mellan klockan 06.00-24.00 alla dagar utom vid fiskeförbud.
Fiskeförbud i strömmande vatten under tiden 15/9 – 31/10.
Bevakning sker – överträdelser beivras.

Sidsjön

 • Fiske från båt och kanot förbjudet
 • Fiske med fasta redskap förbjudet
 • Flytring tillåtet
 • Kräftfiske förbjudet.

Selångersån/Sättnaån/Sulån

 • Fiske från båt och kanot förbjudet
 • Fiske med fasta redskap förbjudet
 • Flytring tillåtet
 • Fiskeförbud från 15 september till 31 oktober.

Selångerfjärden(selångersjön)

 • Fiske från båt och kanot förbjudet
 • Fiske med fasta redskap förbjudet
 • Flytring tillåtet.

Norrsjön

 • Fiske från båt tillåtet
 • Fiske med fasta redskap förbjudet
 • Flytring tillåtet

Djupsjön

 • Endast klubbens båtar får användas vid fiske
 • Fiske med fasta redskap förbjudet
 • Flytring tillåtet
 • Båtmotor/elmotor ej tillåtet
 • Fiskeförbud från 1 oktober till 15 november.

Öravattnet

 • Fiske från båt och kanot förbjudet
 • Fiske med fasta redskap förbjudet
 • Flytring tillåtet.

Sulsjön

 • Fiske med båt tillåtet
 • Fiske med fasta redskap förbjudet
 • Flytring tillåtet.

Sundsvalls sportfiskeklubb arrenderar fisket i Sidsjön och inom Selångeråns fiskevårdsområde som innefattar sjöar, åar och bäckar från Holmsjöändan till Selångeråns utlopp i centrum av Sundsvall.

Via länken nedan kan du se de sjöar inom fiskeområdet som är lodade.
Vatten som ingår i fiskevårdsområdet är Sulsjön, Segersjön, Bölesjön, Sidsjön, Selångersån, Sättnaån, Sulån, Selångersfjärden, Norrsjön, Djupsjön och Öravattnet.

Vid Sulsjön, cirka 200 meter innan vindskyddet vid norra stranden, finns möjlighet att sätta i båt. I Norrsjön finns en ramp bredvid vindskyddet.

Sundsvalls sportfiskeklubb
Muninvägen 8
857 40 Sundsvall
E-post: sundsvalls.sportfiskeklubb@telia.com

Telefonnummer till styrelsens medlemmar hittar du på Sundsvalls Sportfiskeklubbs hemsida.

Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta över Sundsvalls sportfiskeklubb

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.