Sidsjön

Sidsjön ligger endast ett par kilometer från Sundsvalls centrum och är lättillgängligt.

Hit går skidspår och runt sjön finns ett upplyst elljusspår. Fisket upplåts gratis i kommunens regi. Syftet är i första hand att locka ungdomar till att bli mer intresserade av sportfiske samt hitta en meningsfull fritid som ger spänning, rekreation, kunskaper om natur och miljö och gemenskap.

Servicen är väl utbyggd med ett stort antal kastbryggor, varav en är funktionshinderanpassad samt vindskydd och grillplatser. En promenadväg går runt hela sjön. Sundsvalls sportfiskeklubb genomför årliga arrangemang med syfte att lyfta sportfisket. Aktiviteter förekommer även vid sportlov och friluftsdagar.

Endast sportfiske med ett spö per fiskare får användas, här använder du fiskedrag, spinnare och vobbler. Vill du meta så är det med maggot, mask och räka som är tillåtet. Användning av båt är ej tillåten. Flytringsfiske är tillåtet. Det är tillåtet att ta upp max 3 laxfiskar per person och dygn.

Det är endast tillåtet att elda på anvisade platser och det är självklart att du tar med dig skräpet. Ved finns vid varje vindskydd runt sjön.

Sidsjön upplåts gratis för fiske. I sjön finns inplanterad regnbåge och röding i fångstbar storlek men också abborre och gädda. Kastbryggor finns placerade runt hela sjön, dessutom finns en funktionshinderanpassad kastbrygga vid Dalstugan i sjöns östra ände.

I Sidsjön är fisket gratis och det går en upplyst motionsslinga nära vattnet hela vägen runt sjön. Vid Dalstugan (intill skidliften) finns en funktionshinderanpassad brygga.

I Dalstugan finns matservering vintertid, öppet efter skidbackens öppettider.

Sundsvalls Sportfiskeklubb
Box 82
851 02 Sundsvall
E-post: sundsvalls.sportfiskeklubb@telia.com

Mer information på Sundsvalls Sportfiskeklubbs hemsida.

Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta över Sidsjön, Sundsvalls sportfiskeklubb

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.