Rännö fvo

Rännö fiskevårdsområde är beläget väster om Matfors.

Rännö omfattar vattensystemet: Svarttjärn, Orrahålet, Skäftestjärn, Översttjärn, Mellantjärn samt Rännöån och Väster Rännöbodsjön.

Mittnordenleden går genom hela fiskevårdsområdet och ansluter till fiskevatten på vissa ställen. I Mellantjärnen finns också en funktionshinderanpassad brygga.
I Matforscentrum finns det mesta i affärsväg bland annat livsmedel och bensin.

Här kan du köpa fiskekort

  • Dannes Kiosk, Matfors 060-211 09
  • Hans Nordell, Rännö 060-225 23
  • Lars Carlsson, Rännö 060-200 60
  • Per-Ivar Nordell, Rännö
  • Preem, Matfors 060-203 75.

Fisket upplåts till allmänheten genom försäljning av fiskekort. Ungdom under 16 år fiskar gratis. Endast fiske med spö är tillåtet, 1 spö per fiskekort alternativt 1 spö per fiskare under 18 år.

Minimimått på ädelfisk är 25 centimeter.

I de tre tjärnarna Svarttjärn, Orrahålet och Skäftestjärn inplanteras årligen öring och röding. På vissa ställen i vattensystemet finns öring av bra storlek. Översttjärn och Mellantjärn har blandat bestånd av gädda och abborre.

Inkomsten från försålda fiskekort går till utsättning av fisk samt andra fiskevårdande åtgärder. I Mellantjärnen finns en funktionshinderanpassad brygga i sjöns norra ände invid vägen.

Vid Mellantjärnen i sjöns norra ände invid vägen, finns en brygga och ett vindskydd som är anpassad till dig med funktionshinder. Ner till bryggan finns en stadig ramp om du vill ta dig ned till vattnet med rullstol. Intill bryggan finns ett vindskydd där underlaget är hårt och du kan komma fram med rullstol.

Mattias Carlsson
Rännö FVO
Rännö 121
864 91 Matfors
Telefon: 070-660 01 50

Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Rännö fiskevårdsområde

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.