Nedre Ljungans Sportfiske

Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening och omfattar fisket i Ljungan från Viforsen till havet.

Information om aktuella fiskeregler hittar du på Nedre Ljungans Sportfiske, ifiske.se

Fångstrapportering av lax och havsöring i Nedre Ljungan är obligatorisk. Gäller även återutsatt fisk. Vid återutsättning är det tillräckligt att uppskatta längd och vikt. Korrekt fiskeplats skall anges. Skriv även in om fisken har fettfena eller är fenklippt. Rapporten ska lämnas in senast 48 timmar efter fångst. Fångstrapporteringen hanteras via iFiske.

Fångstrapporterna är tillsammans med de återkommande elfiskena viktiga underlag för att följa upp hur fisket utvecklas bland annat genom att de visar andelen vild och fenklippt fisk samt hur biotopåtgärderna påverkar återfångsterna och hur laxbeståndet utvecklas. Bristfälliga, felaktiga eller uteblivna rapporter kan leda till kontrollavgift och avstängning från fisket.

Nedanstående länkar ger bra information om återutsättning och viktberäkning.

Återutsättning (catch and release), flugfiskenedreljungan.se

Längd/vikt relation, flugfiskenedreljungan.se

Rapportera din fångst, ifiske.se

Statistik över rapporterade fiskar, ifiske.se

Göran Hultgren har en hemsida med information om fiskeplatser, fiskeregler, vattenföring och vattentemperaturer, länkar, viktberäkning av catch and release fångst med mera. Den heter Flugfiske i Nedre Ljungan – Hur du hittar till bra flugfiskeplatser.

Statkraft redovisar vattenflödet vid Viforsens kraftverk. Idealisk vattenföring för fiske är mellan 80 och 120 kubikmeter per sekund, men det går utmärkt att fiska vid andra vattenföringar också. Medelvattenföringen över året är 127 kubikmeter per sekund.

Vattenflödet i Viforsen, statkraft.se

Fiskevårdsområdet har beslutat att förvalta fisket med hjälp av en förvaltningsgrupp. Gruppen har delegation från fiskevårdsområdet att i samråd verkställa förvaltningen av verksamheten som att upprätta fiskeregler, genomföra fiskevårdsåtgärder, ansvara för bevakningen av älven och sköta om fiskekortsförsäljning, marknadsföring och service.

Nedre Ljungans Sportfiske kommer att utarbeta en årlig plan med budget för fiskevård, service, marknadsföring med mera, som redovisas till styrelsen för slutligt fastställande på fiskevårdsområdets årsstämma.

Nedre Ljungans Sportfiske c/o
Kenneth Ottosson,
Omegalax, Vivstavarvsvägen 24
861 33 Timrå
Telefon: 070-607 84 22
kenneth.ottosson@hush.se

Leo Oras
072-528 27 32
leooras@gmail.com

Kenneth Johansson
070-288 46 92
kenneth.l.johansson@afconsult.com

Nedre Ljungans Sportfiske, facebook.com

Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta över Nedre Ljungans Fiskevårdsområde

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.