Lögdö Wild

Lögdö vildmark är ett område som omfattar 50 000 hektar land, 3500 hektar sjöar och tjärnar samt cirka 60 kilometer åar och bäckar.

Här kan du fiska, paddla, plocka bär och svamp, vandra, åka skidor och uppleva en storslagen natur inte långt från tätorten. Området är beläget mellan tätorterna Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Sollefteå.

Här finns ett mycket rikt djurliv. Skogsfåglar som orre, tjäder, tranor och vadarfåglar häckar i myrhalsarna. Det finns även gott om älg och en och annan björn brukar varje sommar visa sig liksom det skygga lodjuret.

startsida,logdowild.se hittar du information om fiskekort.

I de många variationsrika mindre sjöarna och vattendragen finns det gott om öring, röding och regnbåge och i de många biflödena har bävern etablerat sig med dammar och hyddor. Gädda och abborre dominerar som fiskinslag i de större sjöarna.

Fyra intressanta naturreservat finns inom området

  • Rigåsen är ett botaniskt/kulturellt reservat (bland annat fjällgentiana och varglav)
  • Fageråsen har avsatts för dess urskogsartade partier
  • Gudmundstjärn är ett skogshemman från självhushållets tid
  • Västanåfallets naturrum, en informationsanläggning om den närliggande bygdens natur och kulturhistoria

Jakt, fiske och skogsbruk har varit dominerande i Lögdö vildmark sedan långt tillbaka och här kan man finna rester av både kolmilor, kolbottnar och kojor. I dag har det moderna skogsbruket tagit vid, det har byggts ett nätverk av vägar som når fram till de mest oåtkomliga platser.

Här kan du se djupkartor över de sjöar inom fiskeområdet som är lodade. Klicka på länken för aktuell sjö.
Vatten som ingår i fiskevårdsområdet är Stor-Skälsjön, Lill-Abborrtjärnen och Stor-Abborrtjärnen, Ropnästjärnen, Stor-Grundsundtjärnen och Ångsjön.

Niklas Sundberg 07-17
Telefon: 060-19 34 51
072-577 57 24
niklas.sundberg.skog@sca.com

Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta över Lögdö Wild

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.