Ljustorpsåns fvo

Ljustorpsåns fiskevårdsområde är ett naturskönt område med både sjöar och strömmande vatten.

Du hittar mer informatio under Startsida, ljustorpsfisket.se.

Fiskekort säljs endast via Ljustorpsåns FVO, fiskekort.se.

Generella fiskeregler

 • Fiskekorten är personliga och får ej överlåtas
 • Barn och ungdomar under 16 år fiskar gratis
 • Fiske får endast utövas för eget behov och med eget sportfiskeredskap
 • Ett spö per fiskare fört för hand. Latmete är ej tillåte
 • Fiske från båt är inte tillåtet förutom i Aspen, Stavretjärn och Röjesjön
 • Antalet ädelfiskar är begränsat till 3 per kort och dygn
 • I övriga vatten utom åarna gäller 30 centimeter minimimått för ädelfisk
 • Vid mete ska hullinglös krok användas.

Ljustorpsån och Mjällån

 • Gällande minimimått: öring 40 centimeter, harr 35 centimeter och lax 50 centimeter
 • Lax och öring fredade 15/9-14/10 (gäller även åarnas biflöden)
 • Harr fredad under maj månad
 • Under perioden 1/9-31/12 är endast flugfiske som metod tillåtet. Övrig tid är även andra metoder tillåtna se regler som alltid gäller oavsett period ovan under fiskeregler.

Fiskevård bedrivs kontinuerligt med utsättning av öring och regnbåge. I de båda vattendragen Ljustorpsån och Mjällån har biotopvårdsåtgärder genomförts. Ljustorpsåns och Mjällån är kända för sitt goda fiske efter havsöring och harr.

Bästa havsöringsfisket är på våren när smältvattnet börjat sjunka undan och temperaturen ökar. Höstfisket efter fredningstiden kan även vara bra om förhållandena medger fiske, det vill säga om det inte är alltför kallt så att vattendragen börjat frysa.

Inom fiskeområdet finns det en sjö som är lodad.
Vatten som ingår i fiskevårdsområdet är Lill-Snägden.

Mats-Ingvar Perälä
Ljustorpsåns FVO
Mellberg 123
861 93 Ljustorp
Telefon: 070-605 41 82
perala@me.com

Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta över Ljustorpsåns fiskevårdsområde

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.