Kustområdet

Sportfisket längs kusten i Medelpad är fritt, vilket innebär att inget fiskekort krävs.

Fiske kan bedrivas året runt efter olika arter, både från land och båt. Även från is, men det gäller att först försäkra sig om att isen håller och att vara försiktig.

Fisket längs kusten är nyckfullt eftersom det bland annat påverkas av vind, temperatur, vattenstånd och strömmar.

Följande minimimått gäller för kusten, lax 60 centimeter, havsöring 50 centimeter och harr 30 centimeter. När det gäller gädda är det tillåtet att ta upp 3 gäddor per dygn mellan 40 och 75 centimeter.

Du får inte ta upp fisk som är förbjudet enligt dessa regler, oavsett om de är levande eller döda. Fisket efter lax är förbehållet fiskerättsägarna i enskilt vatten, det vill säga vid kusten inom 300 meter från fastlandet eller från ö av minst 100 meters längd.

Inom Ljungans fredningsområde, från Ljungans mynning och inom ett område som avgränsas av Alnöbron och en linje från Löruddens fyr till Gubbens fyr och vidare till Skatudden får endast lax och havsöring som är märkta genom att fettfenan är bortklippt tas upp. Det innebär att all vild lax och havsöring är fredad.

Du är alltid skyldig att känna till de regler för fisket som gäller. Fiskeförbud råder i Selångeråns mynningsområde 15/8-31/10 i en radie av 500 meter från mynningen.

Fisket efter havsöring kan vara bra periodvis. Bästa fisket efter havsöring infaller efter islossningen och pågår tills att vattentemperaturen når 8-10 grader, vilket de flesta år innebär senare hälften av april och hela maj månad. Fisket kommer igång igen när vattentemperaturen sjunker framåt hösten. I princip är det möjligt att fiska hela vintern om det är isfritt.

Från Ankarsvik på Alnöns västra sida till Släda på öns östra sida finns det många fina fiskeplatser till exempel vid Spikarna och Bänkåsviken. Området vid Åstön/Tynderö är också fina områden för havsöring. Söder om Sundsvall finns området mellan Bergafjärden och Lörudden vilka också är heta fiskeplatser.

Lämpliga fiskemetoder för havsöring är spinnfiske med skeddrag eller kustwobbler. Blått är en färg som brukar fungera bra. Om det inte blåser för mycket kan man prova flugspöt, eftersom havsöringen ofta går mycket nära land. Det går också bra att använda spinnspö och dupp när förhållandena inte tillåter fiske med flugspö. Under senare år har även trollingfisket efter havsöring varit framgångsrikt.

I närheten av Lörudden ligger en stor fjärd som heter Björköfjärden, där pimplas mycket abborre på vintern, medelvikten på abborrarna är hög. Prova även fisket efter gädda som kan vara mycket bra, särskilt på våren och hösten.

I Alnösundet är fisket bra året om. Här kan du fiska abborre, gädda, mört, sik, ål, lake, havsöring och id. Ett populärt metevatten på sommaren.

Ett annat spännande fiske är fisket efter sik och harr. Harrfisket brukar vara bra under sommar och höst, medan sik främst fiskas på vårisarna. När det gäller sik och harr är fiske med fluga den lämpligaste metoden samt isfiske på vårisarna.

Sjösättningsmöjligheter finns vid Åstön/Tynderö, Alnön, Klingerfjärden, Ortviken, Lörudden och Skatan. I vissa fall även riktiga ramper. En del ramper är ej avgiftsfria.

Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon växel: 0611 – 34 90 00
Växeln är öppen vardagar klockan 7.30 – 16.30.

Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta över Kustområdet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.