Knivtjärnsfisket

Entré Trading, Sweden erbjuder allmänheten fiske i Knivtjärn, belägen mellan Kovland och Holm.

Fiskekortautomat finns invid första huset på vänster sida räknat från väg 320. Automaten är av enklaste typen och tar alla valörer av pengar, pengarna stoppas i härför avsedd påse. Efter ifyllandet lägges påsen med avgiften i springan i automaten. Fiskekortet kostar 150 kronor per dygn.

Det går även att swisha fiskekortavgiften. Swish sker till nummer: 070- 222 19 79.

Fiske får ske, endast mot gällande fiskekort och betalning via Swish till telefonnummer 070-222 19 79. Fisket är tillåtet, efter det att avgift erlagts för den tid fisket skall bedrivas samt att alla gällande fält är fullständigt ifyllda och läsbara. Fisketillståndet är personligt och får därmed inte överlåtas. Barn under 13 år som fiskar i målsmans omedelbara närhet får fiska på målsmans fisketillstånd samt kvot.

Ingen form av flytetyg får användas i Knivtjärn.

Max tre fiskar får fångas på gällande fisketillstånd. Fisketillståndet gäller för fiske med ett spö och bete fört från hand. Spinn-haspel-flug-mete eller pimpelspö får användas, beroende på säsong. Om det påvisas, vid kontroll att avgifter kring ovanstående ej erlagts tillkommer en serviceavgift på 500 kronor vid varje enskilt tillfälle.

Uppställning av husvagn och husbil får ske kostnadsfritt under ett dygn på gällande fisketillstånd. För dygn och natt därutöver är kostnaden 70 kronor per dygn och natt. Avgifter för vistelse och fisket samt uppställning av husvagn, husbil och husbuss betalas på samma sätt som fisketillstånden.

Avgiften för uppställning av husvagn, husbil och husbuss ska vara erlagd senast klockan 18.00. Om det påvisas, vid kontroll att avgifter kring ovanstående ej erlagts tillkommer en serviceavgift på 500 kronor vid varje enskilt tillfälle.

  • Majs och alla former av pellets och mäskning är absolut förbjudet att använda vid fisket
  • Fiskrens får INTE lämnas ute i naturen eller i vattnet, detta för att motverka måsmaskens spridning och inverkan på fiskets kvalité
  • All vistelse vid och i Knivtjärn sker på egen risk, därmed kan inte Entré Trading åläggas ansvar för någon händelse som kan ske vid era besök invid Knivtjärn
  • Gör inte åverkan på befintliga byggnationer. Var varsam vid eldning
  • Lämna platsen som ni själv önskar finna den vid er ankomst. Skräpa inte ned naturen.

Överträdelser mot angivna regler beivras med i Svensk lag föreskrivna åtgärder.

Förändringar och annan information angående Knivtjärnsfisket utges på Startsida, entretrading.wordpress.com. Prenumerera på sidan för att automatiskt få all information om Knivtjärnsfisket och fisket i Holmbygden.

Roland Hultman
Knivtjärnsfisket
Hällingen 129
860 41 Liden
Tel 070-222 19 79

Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta över Knivtjärnsfisket

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.