Hullsjöns fvo

Hullsjöns fiskevårdsområde omfattar sjöarna Storhullsjön, Lillhullsjön och Hissjön samt mellanliggande åar och tjärnar.

I Storhullsjön finns badplats och uppställningsplatser för husvagnar. Båtar finns att hyra i Storhullsjön.

Alla som väger in fångad fisk deltar i en tävling med årskort som pris. Kontakta tillsynsmännen på 0691-60045, 070-319 34 33 eller 070-279 81 77.

För allt fiske krävs fiskekort.

Här kan du köpa fiskekort

 • Fd Hullsjö Livs Holmstedt, Hullsjön
 • Edsta Sand Johansson, Hullsjön
 • Stöde mix (fd Grenen), Stöde
 • ICA NÄRA, Stöde
 • PO:s Fiske, Sundsvall
 • Ambjörn Sjödin, Hullsjövägen 41.

Du kan även köpa fiskekort online eller via sms, för mer information om detta besök Hullsjöns fiskevårdsområdes hemsida.

Priser för fiskekort i Storhullsjön, Lillhulsjön och Hissjön

 • Dagkort 60 kronor
 • Veckokort 150 kronor
 • Årskort 300 kronor
 • Familjekort dagkort 100 kronor
 • Familjekort veckokort 250 kronor
 • Familjekort årskort 500 kronor.

Priser spöfiske Svanatjärn

 • Dagkort 75 kronor
 • Årskort 550 kronor.

När du köper familjekort måste kortförsäljaren skriva namn på familjemedlemmen eller medlemmarna exklusive hemmavarande barn över 12 år. Ungdom under 12 år fiskar gratis. Båtar finns att hyra i Storhullsjön. Pris 100 kronor per dygn eller 50 kronor per 4 timmar i förskott. Nycklar finns hos före detta Hullsjö Livs och ansvarig för badet.

Tävling

Störst fångad öring belönas med ett årskort. Vägning sker hos före detta Hullsjö Livs eller ICA Isak i Stöde. Alla som rapporterar fångad fisk deltar i tävlingen om ett årskort som pris.

Fisket upplåts enligt följande regler

 • Fiskekortet är personligt och gäller sportfiske med ett spö per fiskekort, förutom familjekort som gäller ett spö per familjemedlem
 • För familjekort gäller att kortförsäljaren skriver namn på familjemedlemmar, exklusive hemmavarande barn över 12 år
 • Fiskeförbud råder i Storhullsjön och Lillhullsjöån på grund av att dessa vattendrag utgör lek- och uppväxtområden för storöringen i sjöarna
 • Ungdomar under 12 år fiskar gratis.

I samtliga sjöar finns abborre, sik, gädda, lake och öring. Inplantering av öring har pågått årligen sedan 1992. Vid före detta Hullsjö livs finns det båt att hyra. Vid sjön finns också ramp för isättning av båt.

Topplista öring Storhullsjön 2000-2006

6,690 kilo
5,320 kilo
6,030 kilo
6,065 kilo
6,150 kilo
6,800 kilo
4,760 kilo

Titta på Hullsjöns egna hemsida och bli inspirerad av bilder på en massa stora öringar som fångats i Stor-Hullsjön.
Startsida, hullsjon.se

Klicka på bilden nedan för att se en detaljerad djupkarta över stor Hullsjön.

Ambjörn Sjödin
Hullsjöns fvo
Hullsjövägen 41
860 13 Stöde
Telefon: 0691-61032, 070-593 53 85
ambjn.sjdin@telia.com

Janne Johansson
Hullsjöns fvo
Storhullsjön 335
860 13 Stöde
Telefon: 0691-60010, 070-312 32 28
edstasand@telia.com

Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta över Hullsjöns fiskevårdsområde

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.