Holms fvo

Holms fiskevårdsområde ligger 45 kilometer nordväst om Sundsvall.

Området är rikt på sjöar och vattendrag med ett variationsrikt fiske sommar som vinter. Här finns öring, röding, sik, regnbåge, abborre och gädda.

På Sandnäsets camping finns campingstugor och husvagnsplatser.

För mer information besök hembygdsföreningen Holmbygdens hemsida.

För allt fiske krävs fiskekort och upplåtes till allmänheten enligt följande regler:

Hästjärn och Lövåstjärn

För Hästjärn och Lövåstjärn gäller särskild upplåtelse av andra entreprenörer.

Kontakt Hästtjärn: Claes-Göran Johnsén, Sösjö 1075, 843 93 Bräcke, 070-340 19 47.
Kontakt Lövåstjärn: Entré Trading, Roland Hultman, Hällingen 129, 855 98 Liden, 070-222 19 79.

Lilljärptjärn

I Lilljärptjärn uthyres fisket till företag, konferensgrupper och privata arrangemang.

Guide skall medverka vid arrangemang. Bokning via Entré trading till Roland Hultman 070-222 19 79.

Storjärptjärn

I Storjärptjärn gäller särskilda regler:

 • Dygnskort 120 kronor.

För övriga fiskevårdsområdet gäller följande

 • Dygnskort 60 kronor
 • Veckokort 120 kronor
 • Årskort 200 kronor
 • Trolling 10 beten dygnskort 250 kronor
 • Trolling 10 beten 3 dygn 500 kronor
 • Trolling 4 beten årskort 800 kronor
 • Trolling 10 beten årskort 1500 kronor.

Fiskekort kan köpas via swish

Swisha den korrekta summan till nummer 123-442 59 14. Kom ihåg att skriva vilket kort ni köper.

Fiskekort kan även köpas hos flera av våra styrelseledamöter

Gruppkort till föreningar vid pimpeltävlingar och liknande arrangemang. Dessa kort säljs endast genom styrelsen.

Regler Öringfiske i Holmsjön

 • Max en öring per person och dag får tas upp
 • Öring mindre än 50 centimeter sätts åter i vattnet
 • För trollingkort gäller högst 4 eller 10 beten per kort och båt oavsett antalet fiskare
 • Fiske med ryssjor, utter och mjärdar är endast tillåtet för fiskerättsägare och ortsbor. Ortsbo räknas person som är mantalsskriven inom fiskevårdsområdets gränser
 • För fiske med spö gäller ett spö per fiskekort alternativt ett spö per fiskare under 16 år
 • Ungdom under 16 år fiskar gratis med handredskap (ett spö). Gäller ej Järptjärnarna
 • Spöfiske är även tillåtet på Leringens FVO i Holmsjön, väster om Sandnäsbron enligt särskild överenskommelse mellan fiskevårdsområden
 • Angling är tillåtet inom fiskevårdsområdet.

Kräftfiske är förbjudet

Reglerat provfiske utförs. Intresserade kontakta Keith Sahlin 070-374 10 35.

Nätfiske

Nätfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare och ortsbor. Nätfiske är maximerat till 3 nät eller 100 meter. Alla utsatta fiskeredskap skall vara utmärkta med väl synliga bojar samt märkta med namn och telefonnummer. Fiskerättsägare äger rätt att nätfiska inom eget skifteslag. Ortsbor får nätfiska inom det skifteslag personen är mantalsskriven.

I Holmsjön och Fagervikssjön är nätfisket begränsat till perioden 1 maj–15 september. Fiske efter siklöja med siklöjnät är tillåtet efter den 15 september. Antal nät och meter lika som övrigt nätfiske.

Nätfiske är förbjudet i samtliga åar och bäckar samt inom en radie av 300 meter från dessa in- och utlopp.

Holmsjön är ett klassiskt öringvatten i nedre delen av Gimåns vattensystem. På en lyckad fisketur kan du dra upp en öring på 3-5 kilo. Fisket bedrivs i huvudsak som trolling eller dragrodd.

I Storjärptjärn kan du lösa ett särskilt dagkort och fiska fjällröding och öring. Se information i nedan flik.

Lilljärptjärn erbjuder ett mycket exklusivt fiske för företag och grupper och bokas genom Entré Trading/Roland Hultman. Se information i nedan flik.

Även Navarn har gjort sig känd bland sportfiskare bland annat för den fina siken som finns här.

Båtuthyrning finns i Österström (Jan Strömberg) och Loviken (Stefan Maina).

Stor-Järptjärnen är ett 18,2 hektar stort röding- och öringvatten som ligger cirka 6 kilometer från Österström. Fisket hålls öppet sommar och vinter, Stor-Järptjärnen stängs endast 30 september – 5 december samt 1 april – 31 maj.

Vinterfisket efter fjällröding är det som lockar flest fiskare men man får även mycket fin öring sommartid. Här finns vedbod med ved, vindskydd och kastbryggor.

Fiskeregler Stor-Järptjärn

 • Fisket ska bedrivas med sportfiskeredskap (ett spö per person och kort fört från hand)
 • Barn under 16 år i målsmans sällskap fiskar på målsmans tillstånd och kvot
 • Fiskekort i Storjärptjärn gäller ej i övriga fiskevårdsområdet
 • Fiskekortet är personligt och ska vid anfodran uppvisas
 • Ingen form av flytetyg får användas
 • Majs som bete är ej tillåtet, ej heller någon form av pellets eller mäskning
 • Max 5 fiskar per betalande fiskare, fångad fisk under 30 centimeter ska återutsättas
 • Husvagnar, husbilar och husbussar får ej uppställas för övernattning vid fiskebesök.

Fiskekort finns endast som dygnskort och kostar 120 kronor.

Fiskekort kan köpas via swish till nummer 123 442 59 14, kom ihåg att notera vilket kort du köper. Eller via Holms fiskevårdsområdes styrelseledamöter.

Lill-Järptjärnen är en vacker liten tjärn på 4,5 hektar med väl utbyggd kringservice. Fiskarterna är hornavanröding och regnbåge mellan 0,5 och 5 kilo.

Tjärnen är belägen i Österström inom Holms fiskevårdsområde.

Kringarrangemang som mat, tävlingar och lekar erbjuds och offereras i samband med fisket. Här finns kåta med eldstad och matplats för 30 personer, toalett, ved, vedbod, vindskydd, bord runt tjärnen och spänger att gå på vid blöta partier.

I Lilljärptjärn uthyres fisket till företag, konferensgrupper och privata arrangemang.
Guide skall medverka vid arrangemang. Bokning via Entré trading eller till Roland Hultman 070- 222 19 79.

Holms Fiskevårdsområde beslutade 2008 att öppna för kräftfiske i form av reglerat provfiske med uppföljning av resultat. Intresserade av att lösa kort och delta, kontakta Keith Sahlin 070-374 10 35.

Holms fiskevårdsområde arbetar tillsammans med Nedre Gimåns fiskevårdsområde, Sörbygdens fiskevårdsområde och Albackens Jakt och Fiske med åtgärder för att stärka beståndet av Gimåöring. Avelsfiske har bedrivits årligen i Båthällaströmmen och Drogsjöforsen i Gimån sedan 2003 för att kunna ta fram utsättningsmaterial till Holmsjön och Leringen.

Målsättningen är en årlig utsättning av 4000 stycken 2-åriga öringar i Holmsjön/Leringen samt 1000 stycken 1-somriga öringar i Båthällaströmmen och Drogsjöforsen som kompensation för avelsfisket. Öringen odlas i Ovansjö-Galtströms fiskodling i Njurunda.

Syftet med utsättningarna är att skapa ett bra fiske efter grov öring i vattensystemet och då framför allt trollingfiske i Holmsjön och Leringen. Med en bra förvaltning och god fiskevård är det fullt möjligt att regelbundet fånga öringar på 8-10 kilo.

Idag är det inte ovanligt med öringar över 5 kilo. Parallellt med avelsfiske och utsättningar arbetar fiskevårdsområdena med ändamålsenliga fiskebestämmelser för att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske med hög kvalité.

Här kan du se djupkartor över de sjöar inom fiskeområdet som är lodade. Klicka på bilden eller länken för aktuell sjö. Det finns inplastade kartor som kan köpas av Holms fiskevårdsområde.
Sjöar som ingår i fiskevårdsområdet är Holmsjön, Stor-Sundsjön, Lill-Sundsjön, Stor-Ottern och Lill-Ottern.

Vid Holmsjön finns tre ramper: 1.2 kilometer före Österström om du kommer från Sundsvall, (sydöstra delen av sjön) och 5 kilometer efter Österström om du kommer från Sundsvall (Anundgård, mellersta delen av sjön) och Sandnäset samt sundet mellan Holmsjön och Fagervikssjön vid Gimåfors (västra delen av sjön).

Holms FVO
Max Wikholm
Telefon: 0692-30039, 070-669 44 52

Om du har några frågor eller önskemål kring fisket så går det bra att kontakta någon i styrelsen.

Ordförande: Max Wikholm 070-669 44 52
Vice Ordförande: Anders Sundholm 070-689 29 17
Kassör: Stefan Edin 070-3266220, 060-6500523
Ledamot: Roland Hultman 070-222 19 79
Ledamot: Jan Strömberg 070-209 47 41
Ledamot: Keith Sahlin 070-374 10 35
Sekreterare: Lars Erik Persson 070-509 13 80

Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta över Holms fiskevårdsområde

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.