Bergeforsfisket

Sportfiskeområdet omfattar nedersta delen av Indalsälven, från förbudsgränsen nedströms Bergeforsens kraftverk till älvmynningen i havet.

Karta över området finns på fiskekortens baksida samt tillhandahålles av fiskekortsförsäljare.

Området förbättras succesivt gällande serviceanordningar för allmänheten. Lämpar sig bra som representationsfiske för företag. I fiskevårdsområdet finns det rikligt med lax och havsöring (kompensationsodling för Indalsälven), övriga arter naturproducerande.

I närområdet finner du apotek, bensin, bank, karta, kiosk och livsmedel samt en bilväg med parkeringsplatser till hela området.

Mer information hittar du på Bergeforsfiskets hemsida.

Se Bergeforsfiskets hemsida för detaljerad information kring försäljningsställen och priser.

Se Bergeforsfiskets hemsida för detaljerad information.

Fiskeområdet i Indalsälven på cirka 8 kilometer nedströms Bergeforsens kraftverk är indelat i tre zoner. Zon 1 och 2 (strömfisket) och zon 3 (Deltafisket). Strömfisket har begränsad försäljning av fiskekort under den isfria tiden. Endast dagkort (0730-1800) eller nattkort (1830-0700). Deltafisket har obegränsad försäljning av fiskekort och öppet hela året, års- eller dygnskort. Båtfiske endast zon 2 och zon 3.

Harr [2] Sik [2] Abborre [2] Gädda [2] Lake [2] Havsöring [3] Lax [3] (Siffran inom parentes anger förekomst – 3 riklig, 2 ordinär, 1 sparsam)

Sportfisket är främst inriktat på

Lax, havsöring, sik och harr.

Största fisk

Lax på 24.2 kilo Havsöring på 9.1 kilo och Harr på 1.8 kilo.

Fiskemetoder

Spinn, Haspel, Fluga, Pimpel, Trolling,

Fiskesäsong

Vår och försommar, sensommar och höst, vinter och vårvinter.

Bästa fisketider

 • Havsöring: april (pimpling) maj (drag) september-oktober (drag eller fluga)
 • Lax: juli-oktober (drag eller fluga)
 • Harr: juni-september (fluga eller spinnare)
 • Sik: april (pimpling) september-oktober (bottenmete eller maggot)
 • Fiskeinformation i form av broschyr och fiskekarta kan beställas på telefon: 070-294 51 51.

Fisketips

 • För öringsfisket: maj (drag eller spinnare) september-oktober (drag, fluga eller spinnfluga)
 • För laxfisket: juli-oktober (drag, fluga eller spinnfluga)
 • För sikfisket: oktober-november (spinnfiske, bottenmete eller maggot) mars-april (pimpling eller maggot)
 • För harrfisket: Hela säsongen (fluga, spinnare eller drag).

Vid Indalsälven finns flera platser som är lämpliga för sjösättning av båt.

Det finns en fiskeplats anpassad för funktionshinder finns på älvens norra sida vid Forsmon.

Bergeforsfisket
Annelie Hamrin
Torbjörn Hamrin
070-381 24 00
info@bergeforsfisket.com
Startsida, bergeforsfisket.com

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.