Kustmynnande vattendrag

I Sundsvallsbukten mynnar några åar som har ett attraktivt fiske efter framför allt havsöring, men även harr.

Det finns två olika vattendrag som beskrivs mer detaljerat nedan.

Den mindre utav dessa är Selångersån (Sättnaån) som har ett bra bestånd av havsöring. Av tradition bedrivs fisket framför allt under våren, men senare års undersökningar av fiskvandringen har visat att det stiger fisk hela sommaren och hösten under förutsättning att vattenföringen är tillräcklig.

Det mesta fisket bedrivs uppströms Selångersfjärden och kring Kovland. Huvuddelen av ån förvaltas av Sundsvalls sportfiskeklubb som arrenderar fiskevårdsområdet av Selångeråns fiskevårdsområdesförening.

De övre delarna av Sättnaån förvaltas av Nora-Västansjö fiskevårdsområde.

Ljustorpsån med biflödet Mjällån hyser ett stort bestånd av både havsöring och harr. Även här är vårfisket populärast, men höstfisket kan vara mycket bra om det är tillräckligt med vatten. Speciellt om hösten är mild så att det går att fiska efter fredningstiden.

Hela Ljustorpsån och de nedre delarna av Mjällån förvaltas av Ljustorpsåns fiskevårdsområde. De övre delarna av Mjällån förvaltas av Mjällåns fiskevårdsområde som ligger i Härnösands kommun (omfattas ej av denna fiskeguide).

  • Sättnaån. Se mer information: Nora-Västansjö fvo
  • Selångersån, Sättnaån. Se mer information: Sundsvalls Sportfiskeklubb
  • Ljustorpsån. Se mer information: Ljustorpsåns fvo.

Kontakt

Fritidsinformation Information om det mesta på din fritid

060-19 20 10

Adress: Kommunhusets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.