Älvar

Två stora älvar, Ljungan och Indalsälven, rinner ut i Sundsvallsbukten.

Ljungan

Ljungan är mest känd för den nedre outbyggda delen, från Viforsen till havet som består av cirka 18 kilometer strömmande vatten. Denna sträcka förvaltas av två fiskevårdsområden: Nedre Ljungans fiskevårdsområde och Tuna östra fiskevårdsområde.

Nedre Ljungan har naturligt reproducerande bestånd av lax, havsöring, harr och sik. Utsättningar av havsöring sker dessutom årligen.

Ljungan nedströms Viforsen har många attraktiva forsar och strömmar för till exempel flugfiske efter lax, havsöring, harr och sik. De vackra omgivningarna i kombination med det naturliga fisket bidrar till en fiskeupplevelse utöver det vanliga.

Indalsälven

Fisket i Indalsälven nedströms Bergeforsens kraftverk baseras helt på omfattande utsättningar av lax och havsöring. Den vanligaste fiskemetoden är spinnfiske från land eller båt. En nyhet är de nya fiskezonerna närmast kraftverksdammen där även flugfiske är möjligt.

Nedströms Järkvissle kraftverk i Indalsälven finns det strömfiske efter stationär harr och öring.

  • Nedre Ljungans Sportfiske
  • Järkvissle-Västanå fvo
  • Bergeforsfisket.

Kontakt

Fritidsinformation Information om det mesta på din fritid

060-19 20 10

Adress: Kommunhusets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.