Fiskeregler

Innan du börjar fiska är du skyldig att känna till vilka regler som gäller. De flesta fiskevatten är organiserade i fiskevårdsområden eller kortfiskeområden.

Du måste respektera reglerna för fisket. De är till för att fisket skall vara långsiktigt uthålligt och för att upprätthålla en hög kvalité.

Fiskevårdsområdena består av ett antal sjöar och/eller vattendrag med ett flertal fiskerättsägare som gemensamt förvaltar fisket genom en fiskevårdsområdesförening som upplåter fisket till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Ett kortfiskeområde är ett område som i likhet med fiskevårdsområden består av ett antal sjöar och/eller vattendrag, men som oftast bara har en ägare. Även i detta fall upplåter fiskerättsägaren fisket till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Det förekommer även andra upplåtelseformer, till exempel sportfiskeklubbar och privatpersoner som arrenderar vatten för att sedan upplåta fisket till allmänheten.

Utöver fiskevårdsområdesföreningens bestämmelser stiftar riksdag och regering lagar och förordningar på fiskets område. Med stöd av dessa lagar och förordningar utfärdas Havs- och vattenmyndigheten föreskrifter.

Den lagstiftning som främst berörs är förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt föreskrifter om fisket i Skagerack, Kattegatt och Östersjön samt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fiske i sötvattensområdena. Bestämmelserna reglerar i huvudsak fisket på kusten samt i kustmynnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Reglerna för fisket inom ett fiskevårdsområde beslutas årligen vid fiskevårdsområdesföreningens årsmöte. Vilka regler som gäller framgår av fiskekort, broschyr eller anslag vid vattnet. Denna information får du också här genom fiskeguiden för respektive fiskeområde under rubriken Fiskeområden. Du är alltid skyldig att känna till vilka regler som gäller när du fiskar.

Varje fiskevårdsområde har ett antal fisketillsynsmän som är utbildade och har förordnande som utfärdats av Länsstyrelsen.

Deras uppgift är att hjälpa dig tillrätta, besvara frågor, se till att du löst fiskekort samt att du följer de regler som gäller.

 

Kontakt

Fritidsinformation Information om det mesta på din fritid

060-19 20 10

Adress: Kommunhusets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.