Lake (Lota lota)

Laken har ett brett huvud och dess underkäke har en skäggtöm (en trådlik utväxt som fungerar som smakorgan).

Laken tillhör släktet torskfiskar. Kroppen är långsträckt och brunaktigt marmorerad.

Maxstorleken för lake i Sverige är cirka 12 kilo. I Sundsvall har det fångats lake kring 8 kilo. Vanlig storlek är 1-3 kilo.

I Sundsvallstrakten förekommer lake i de flesta sjöar och i åar, älvar samt längs kusten.

Laken är en bottenlevande fisk som föredrar klart och kallt vatten. Laken leker på vintern över hård sand-, grus- eller stenbotten. Lek förkommer också i strömmande vatten. Rommen är små och pelagiska och kläcks efter ungefär 1,5 månad.

Den pelagiska rommen finns i den fria vattenmassan. Laken är nattaktiv och livnär sig på insektslarver, snäckor, musslor, fiskrom och fisk. Tillväxten varierar främst på grund av tillgång till bytesfisk.

Lake fångas oftast på pimpel vintertid i samband med leken.

Laken kan i princip fiskas året runt, men vintern är bästa tiden eftersom laken befinner sig på djupt vatten när det är varmare i vattnet.

Vid pimpelfiske används ett stort blänke agnat med en mindre fisk på kroken. Laken nappar bäst på kvällen eller natten.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.