Id (Leusiscus idus)

Id är en silverfärgad fisk med gula ögon och röda buk- och analfenor.

Maxstorleken för id i Sverige är 3-4 kilo. I Sundsvall har det fångats id över 3 kilo. Vanlig storlek är 1-2 kilo.

I Sundsvallstrakten förekommer id i de flesta större sjöar, åar, älvar samt längs kusten.

Iden tillhör släktet karpfiskar och blir storvuxen i norrland. Iden vandrar upp i strömmande vatten för lek på våren.

Ynglen kläcks efter 2-3 veckor och äter djurplankton, insektslarver, snäckor och musslor. Stor id äter även småfisk.

Id fångas oftast på mete.

Iden kan i princip fiskas året runt, men vintern är sämre eftersom iden då är inaktiv. Bästa tiden är sommaren när vattnet värmts upp.

Vid mete används ofta maggots eller mask. Stor id fångas också med spinnare.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.