Harr (Thymallus thymallus)

Harrens mest karaktäristiska kännetecken är den typiska ryggfenan som är lång och hög.

Färsk harr doftar timjan. Harren är en laxfisk och har därmed också en fettfena bakom ryggfenan.

Maxstorleken för harr i Sverige är 2-3 kilo. I Sundsvall är maxstorleken cirka 1,5 kilo. Vanlig storlek är 0,3-0,7 kilo.

Harren förekommer både i rinnande vatten och i sjöar samt i kusten. I Sundsvall med omnejd finns det harr i Ljungan, Indalsälven, Selångersån (Sättnaån) och Ljustorpsån samt i kusten.

De största bestånden finns i Ljungan och Indalsälven.

Harren leker på våren på grunda sand- och grusbottnar i strömmande vatten. Rommen grävs ner i gruset och kläcks efter 3-4 veckor beroende på vattentemperaturen. Harren lever mestadels av insektslarver, maskar och snäckor, men äter också fiskyngel. Tillväxten varierar och harren blir könsmogen vid 3-5 års ålder och cirka 30 cm lång (hanarna något tidigare).

Det finns både stationära och vandrande former av harr, ofta i samma vatten. I Ljungan finns exempelvis både stationär harr och harr som vandrar upp för lek på våren men som annars växer upp längs kusten.

Harr kan fångas med spinn eller haspel, flugspö, pimpel eller mete. Harren är en uppskattad flugfisk eftersom den mest äter insekter och ofta visar sig genom att vaka i ytan. Den större harren håller ofta till i de lugnare strömpartierna och där är bottenmete en effektiv fiskemetod.

I vissa fall kan även harren vara selektiv i sitt födoval, exempelvis i samband med sländkläckningar. Vid sådana tillfällen brukar det endast vara flugfiske som fungerar.

Harren fiskas mest från juni till oktober, men kan även pimpelfiskas vintertid. Vattenföringen har stor betydelse för om det går att komma åt fisken. Var uppmärksam på de fredningstider som gäller för leken samt harrens minimimått.

Vilka beten som är lämpliga att använda varierar beroende på vattentemperatur, årstid och typ av vatten bland annat. Den vanligaste fiskemetoden är flugfiske och då är det insekternas aktivitet som avgör vilka flugor som fungerar. Imitationer av nattsländor i form av larver, puppor och flygande insekter brukar fungera.

Sportfiskebutiker kan ge bra tips olika beten och fiskemetoder. Ett tips är att prova små spinnare och bottenmete med mask.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.