Gös (Lucioperca lucioperca)

Gös är en gråaktig fisk med taggig ryggfena och slank kropp. Gösen är en rovfisk som har vassa tänder.

Maxstorleken för gös i Sverige är cirka 12 kilo. I Sundsvall har det fångats gös kring 6 kilo. Vanlig storlek är 1-2 kilo.

Gösen förekommer endast i ett fåtal sjöar i Sundsvallstrakten.

Gösen trivs framför allt i stora varma sjöar, gärna grumliga där gösen kan smyga sig på sitt byte. Gösen rör sig ofta över större områden där den jagar pelagiskt och kan dessutom utföra längre vandringar i samband med leken.

Gösen leker på våren över stengrund, gärna med inslag av sand och rötter. Rommen kläcks efter cirka en vecka. Till en början äter ynglet planktondjur för att sedan äta insektslarver och så småningom fiskyngel. Tillväxten varierar på grund av vattentemperatur och näringstillgång.

Gös kan fångas med de flesta fiskemetoder såsom spinn eller haspel, trolling, pimpel och mete.

Gösen fiskas främst när vattnet är varmt, vilket är under högsommaren. Det går även att fånga gös både på hösten och vintern med pimpel från båt eller is.

Vilka beten som är lämpliga att använda varierar beroende på bland annat vattentemperatur, årstid och typ av vatten. Vid spinn/haspelfiske och trolling används oftast vobbler eller jigg. Vid mete brukar småfisk vara effektivt bete. Gösen har bra syn och är nattaktiv. Sportfiskebutiker kan ge bra tips olika beten och fiskemetoder.

Se sidan Vatten med gädda, gös och abborre för rekommendationer om bra fiskevatten.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.