Gädda (Esox lucius)

Gädda är en grönaktig fisk med bred och platt nos, långsträckt kropp med rygg- och analfenor placerade långt bak.

Gäddan är en rovfisk med vassa tänder.

Maxstorleken för gädda i Sverige är cirka 25 kilo. I Sundsvall har det fångats gäddor över 17 kilo. Vanlig storlek är 1-5 kilo.

Gädda förekommer i hela landet och i Sundsvallstrakten finns det gädda i de allra flesta vatten, såväl i sjöar, åar och längs kusten.

Gäddan leker på våren över grunda och vegetationsrika vikar. Kustlevande gädda vandrar ofta upp i sötvatten för lek.

Rommen kläcks efter ungefär 2 veckor. Till en början äter ynglet planktondjur, men redan vid 4-5 cm storlek börjar den äta fiskyngel och som vuxen är gäddan en utpräglad rovfisk som äter de flesta fiskarter den kommer åt. Tillväxten varierar mycket på grund av tillgången på bytesfisk.

De flesta gäddor är stationära, även om lite större gäddor kan utföra vandringar i samband med födosök exempelvis gäddor på kusten som följer strömmingstim.

Gädda kan fångas med spinn/haspel, trolling, flugspö, angel eller mete med betesfisk.

Gädda kan fiskas året runt, men det bästa fisket är direkt efter leken samt när vattnet börjar kylas ner på hösten.

Vilka beten som är lämpliga att använda varierar beroende på faktorer som vattentemperatur, årstid och typ av vatten. Vid spinn eller haspelfiske och trolling används vobbler, skeddrag, eller spinnare. Vid mete eller angelfiske används levande eller död mört, vilket brukar vara effektivt. Vid flugfiske används stora färgglada streamers. Sportfiskebutiker kan ge bra tips olika beten och fiskemetoder.

Se sidan Vatten med gädda, gös och abborre för rekommendationer om bra fiskevatten.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.