Braxen (Abramis brama)

Braxen är en silverfärgad fisk med hög sammantryckt kropp. Stora fiskar blir gulaktiga.

Maxstorleken för braxen i Sverige är 5-6 kilo. I Norrland blir inte braxen så stor, sällan över 2 kilo.

I Sundsvallstrakten förekommer braxen i de större sjöarna, älvarna samt i kusten.

Braxen tillhör släktet karpfiskar. Mörten leker på grunt vatten på senvåren. I kusten vandrar braxen upp i strömmande vatten för lek. Ynglen kläcks efter ungefär en vecka och äter mest djurplankton.

Braxen äter i huvudsak maskar, musslor och snäckor som den plockar från botten.

Braxen fångas oftast på mete.

Braxen fiskas på sommaren/hösten. På vintern står braxen djupt och är inaktiv.

Vid mete används ofta maggot eller mask.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.