Ål (Anguilla anguilla)

Ål är en gråbrun fisk med ormliknande kropp.

Maxstorleken för ål i Sverige är 2-3 kilo.

I Sundsvallstrakten förekommer ål sparsamt till följd av regleringar och liten invandring från lekområdena i havet. Ålbeståndet är beroende av utsättningar som sker på kusten.

Enstaka större ålar förekommer i sjöar, och de flesta finns längs kusten. Sparsam förekomst i de kustmynnande åarna och älvarna nedströms längs med första vandringshindret.

Ålen är en djuphavsfisk som tillbringar sina uppväxtår i brackvatten och sötvatten. Leken sker på stort djup i Sargassohavet. Larverna utvecklas så småningom till glasål som vandrar in till kusterna.

Ålen äter insektslarver, musslor, snäckor, maskar och fisk.

Ål fångas oftast på mete.

Ål fiskas på sommaren och hösten. Ålen lever bottennära och är nattaktiv.

Vid mete används ofta en fiskbit eller mask.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.