Allemansrätten

Naturen står öppen för oss alla, men både naturen och andras egendom kräver att vi är varsamma.

Inte störa – inte röra är huvudregeln för oss som är gäster i naturen.

Du får jogga, cykla, rida och åka skidor över någon annans mark – men inte över någon annans tomt, plantering och växande gröda. Håll avstånd till bostadshus. Du som rider måste vara särskilt försiktig så att du inte skadar marken.

 • Om du passerar genom betesmark måste du stänga grinden efter dig. Du får inte störa djuren och inte skada stängsel
 • Du får tälta i markerna. Men du måste ha tillåtelse för att få tälta nära boningshus, i grupp eller flera dygn på samma plats
 • Motorfordon är förbjudna i terrängen
 • Du får förtöja båten, gå i land och bada vid annans strand utom i närheten av boningshus eller där landstigningsförbud gäller
 • Lämna djurens bo och ungar i fred. Håll alltid hunden under uppsikt.
  Tiden 1 mars – 20 augusti ska hunden vara kopplad ute i naturen
 • För fiske krävs särskilt tillstånd. Stör inte yrkesfisket. Kasta aldrig fiskelinor utomhus – de kan bli dödsfällor för fåglar och djur
 • Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada växande träd på annat sätt
 • Det är förbjudet att skräpa ned. Både djur och människor kan skadas av krossat glas, rostiga burkar och plastförpackningar. Lämna din rastplats så som du själv skulle vilja finna den
 • Vid minsta risk för brand får du inte elda – du kan bli skadeståndsskyldig om elden sprider sig. Släck mycket noga. Elda aldrig på klippor – de kan spricka

Naturvårdsverket har mer omfattande information om Allemansrätten, samt information på många olika språk.

Allemansrätten, naturvårdsverket.se

Allemansrätten på andra språk, naturvårdsverket.se

Kontakt

Fritidsinformation Information om det mesta på din fritid

060-19 20 10

Adress: Kommunhusets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.